Βοήθεια

Μπαλάσκας Ευάγγελος - Balaskas Euaggelos ebalaskas at edu.teiath.gr
Thu May 20 09:18:01 EEST 2004


Πως μεταφράζω το παρακάτω:

Pass phrase

Ως "Συνθηματική φράση"

Υπάρζει καλύτερη πρόταση;
More information about the I18ngr mailing list