μερικά ακόμη για μετάφραση...

Vasilis Vasaitis vvas at hal.csd.auth.gr
Thu Jan 15 01:19:31 EET 2004


On Wed, Jan 14, 2004 at 06:17:51PM +0200, Konstantinos Margaritis wrote:
> sorting policy = κανονισμός ταξινόμησης (?)

  «πολιτική ταξινόμησης», γενικά στο policy πιστεύω ότι η πλέον ακριβής
απόδοση λεκτικά είναι και η πλέον ακριβής νοηματικά.

  Για τα υπόλοιπα σου απάντησαν ήδη άλλοι... Πάντως το "cache" είναι
παραδοσιακά πολύ δύσκολη μετάφραση, οπότε δε σε βλέπω να γλυτώνεις
κάτι περιφραστικό.

..[snip]..

-- 
Vasilis Vasaitis
"A man is well or woe as he thinks himself so."

More information about the I18ngr mailing list