"Κουλή" μετάφραση

Filippos Papadopoulos filip at cs.uoi.gr
Wed Dec 8 01:49:53 EET 2004
On Wed, 8 Dec 2004, Filippos Papadopoulos wrote:

>
> Στην μετάφραση του KMAIL την λέξη Fancy την έχετε μεταφράσει (οι μεταφραστές 
> του KDE) ως Κουλάτη Μετάφραση...
Εεε εννοούσα Κουλάτη Εμφάνιση <-> Fancy !


More information about the I18ngr mailing list