Μετάφραση του site protectprivacy.org

Alexandros Vellis avel at noc.uoa.gr
Sat Sep 13 15:29:55 EEST 2003


Κατ'αρχήν, συγγνώμη για το crosspost. Ιδιαίτερα προς τη λίστα epatents,
όπου είναι ίσως λίγο offtopic.

Υπάρχει η δυνατότητα για εθελοντική μετάφραση υλικού στο site
www.protectprivacy.org aka AgainstTCPA.com.

Την πρόταση την έλαβα από τον Michael Richter με αφορμή τη μετάφραση στο
TCPA FAQ που είχα κάνει
(http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-greek.html , πιο νέα έκδοση,
αμετάφραστη, είναι στο http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/tcpa-faq.html).

Ακολουθεί το μήνυμα που έλαβα. Όποιος προτίθεται, ας επικοινωνήσει με
τον παρακάτω:

---

 After a long time, our new website will be up the next weeks and it will be 
 really multilanguage, at least if we've enough translators for all that 
 languages.

 Some of the texts are already available in many languages (E.g. the forums 
 main texts and such). But we have for example to translate the menus, forum 
 titles (Every language gets its own forum) and especially the 
 information-texts.
 Every translator will get access to the new site, before it will go online.

 If we've more than one translator for one language, we will divide the 
 work, as long as this will make sense.

 We would be glad to hear from you. And thank you again for your offer.

 Greets,

 Michael Ritter | Protect Privacy - Verein fόr digitale Grundrechte e.V. 
 (Association for digital fundamental rights)
 mritter at protectprivacy.org
 http://www.protectprivacy.org -- 
Alexandros Vellis    University of Athens
avel at noc.uoa.gr     Network Operations Centre
    http://www.noc.uoa.gr/~avel/
Public Key: http://www.noc.uoa.gr/~avel/gpgkey.asc

More information about the I18ngr mailing list