Μετάφραση: Saturation

Konstantinos Georgokitsos kgeorgokitsos at nomioan.gr
Thu Nov 13 07:48:37 EET 2003


On Wednesday 12 November 2003 16:56, Arvanitis Kostas wrote:

> Μία καλή μετάφραση για το «hue» είναι η «απόχρωση».

'Απόχρωση' το είχα. 
Θα προσθέσω και το 'κορεσμός χρωμάτων'

Αν σας ενδιαφέρει, η μετάφραση θα είναι στο CVS του kaffeine σε λίγες μέρες 
και αυτόματα και στο nightly tarball:
http://kaffeine.sourceforge.net/download/kaffeine.tar.gz

Ευχαριστώ, παιδιά.

Κώστας

More information about the I18ngr mailing list