Μετάφραση fetchmail και εκκίνηση μετάφρασης Debian

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Tue May 6 11:20:07 EEST 2003


Fanis Dokianakis [06/05/2003]:
> Ολοκλήρωσα την μετάφραση των μηνυμάτων του fetchmail (έκδοση 6.2.2).

Έχω τις παρακάτω προτάσεις για αλλαγές.

Το trusted (certificate directory) αλλάχτηκε από "εμπιστευμένου" σε
"εμπιστεύσιμου" για ομοιομορφία με τα αντίστοιχα μηνύματα του GnuPG
(trusted signatures).

Επίσης το "polling interval" μήπως θα έπρεπε από "διάλειμμα ερωτήσεων"
να μεταφραστεί ως "περίοδος ερωτήσεων" (το αντίστροφο της συχνότητας,
ερωτήσεις κάθε χ λεπτά);


--- el.po	2003-05-06 08:03:28.000000000 +0000
+++ el.po.new	2003-05-06 08:13:58.000000000 +0000
@@ -119,7 +119,7 @@
 #: driver.c:644
 #, c-format
 msgid "message %s@%s:%d was not the expected length (%d actual != %d expected)\n"
-msgstr "το μήνυμα %s@%s:%d δεν είχε το αναμενόμενο μήκος(%d πραγματικο !=%d αναμενόμενο)\n"
+msgstr "το μήνυμα %s@%s:%d δεν είχε το αναμενόμενο μήκος(%d πραγματικό !=%d αναμενόμενο)\n"
 
 #: driver.c:674
 msgid " retained\n"
@@ -192,7 +192,7 @@
 "Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο διαχειριστής αλληλογραφίας σας έχει\n"
 "κολλήσει, ή ότι ο διαχειριστής SMTP σας έχει φρακάρει, ή το αρχείο\n"
 "γραμματοκιβωτίου στο διαχειριστή έχει καταστραφεί από ένα σφάλμα του.\n"
-"Μπορείτε να εκτελέσετε `fetchmail -v -v' για να διαγνώσετε το προβλημα\n"
+"Μπορείτε να εκτελέσετε `fetchmail -v -v' για να διαγνώσετε το πρόβλημα\n"
 "\n"
 "Το fetchmail δεν θα ξαναρωτήσει αυτό το γραμματοκιβώτιο μέχρι να το\n"
 "επανεκκινήσετε.\n"
@@ -308,13 +308,13 @@
 msgstr ""
 "Απέτυχε η προσπάθεια λήψης εξουσιοδότησης.\n"
 "Αφού ήδη έχει επιτυχώς ληφθεί εξουσιοδότηση για αυτή τη σύνδεση, ίσως\n"
-"πρόκειτε για μια ακόμη κατάσταση αποτυχίας (όπως απασχολημένος διακομιστής)\n"
+"πρόκειται για μια ακόμη κατάσταση αποτυχίας (όπως απασχολημένος διακομιστής)\n"
 "που το fetchmail αδυνατεί να ξεχωρίσει επειδή ο διαχειριστής δεν έστειλε\n"
 "ένα χρήσιμο μήνυμα σφάλματος.\n"
 "\n"
 "Όμως, εάν ΕΧΕΤΕ αλλάξει τις λεπτομέρειες του λογαριασμού σας από τότε που\n"
 "εκκινήσατε το δαίμονα fetchmail, πρέπει να τον σταματήσετε, να αλλάξετε τις\n"
-"ρυθμίσεις του fetchmail, και να το επανακκινήσετε.\n"
+"ρυθμίσεις του fetchmail, και να το επανεκκινήσετε.\n"
 "\n"
 "Ο δαίμονας fetchmail θα συνεχίσει να τρέχει και θα προσπαθεί να συνδεθεί\n"
 "σε κάθε κύκλο. Δε θα σταλθούν μελλοντικές ειδοποιήσεις μέχρι να \n"
@@ -444,11 +444,11 @@
 
 #: driver.c:1474
 msgid "client/server protocol"
-msgstr "προτόκολο πελάτη/εξυπηρετητή"
+msgstr "πρωτόκολλο πελάτη/εξυπηρετητή"
 
 #: driver.c:1477
 msgid "lock busy on server"
-msgstr "απασχολημένο κλείδομα στο διαχειριστή"
+msgstr "απασχολημένο κλείδωμα στο διαχειριστή"
 
 #: driver.c:1480
 msgid "SMTP transaction"
@@ -560,7 +560,7 @@
 #: etrn.c:77
 #, c-format
 msgid "Queuing for %s started\n"
-msgstr "Εκκίνηση συστοίχησης για το %s\n"
+msgstr "Εκκίνηση συστοίχισης για το %s\n"
 
 #: etrn.c:82
 #, c-format
@@ -631,7 +631,7 @@
 #: fetchmail.c:331
 #, c-format
 msgid "Taking options from command line%s%s\n"
-msgstr "Λήψη παραμετρων από την γραμμή εντολών%s%s\n"
+msgstr "Λήψη παραμέτρων από την γραμμή εντολών%s%s\n"
 
 #: fetchmail.c:332
 msgid " and "
@@ -673,7 +673,7 @@
 "fetchmail: can't check mail while another fetchmail to same host is "
 "running.\n"
 msgstr ""
-"fetchmail: αδυναμία ελέγχου αλληλογραφίας όταν ένα άλλο fetchmail τρέχειστο "
+"fetchmail: αδυναμία ελέγχου αλληλογραφίας όταν ένα άλλο fetchmail τρέχει στο "
 "ίδιο σύστημα.\n"
 
 #: fetchmail.c:401
@@ -700,7 +700,7 @@
 #: fetchmail.c:436
 #, c-format
 msgid "fetchmail: elder sibling at %d died mysteriously.\n"
-msgstr "fetchmail: ηλικιωμένος ετεροθαλείς αδερφός πέθανε μυστηριοδώς στο %d.\n"
+msgstr "fetchmail: το μεγάλο αδέλφι μου (στο %d) πέθανε μυστηριωδώς.\n"
 
 #: fetchmail.c:451
 #, c-format
@@ -734,7 +734,7 @@
 
 #: fetchmail.c:553
 msgid "attempt to re-exec may fail as directory has not been restored\n"
-msgstr "η προσπάθεια για επανεκκ ίσως αποτύχει αφού ο φάκελος δεν έχει αποκατασταθεί\n"
+msgstr "η προσπάθεια για επανεκκ. ίσως αποτύχει αφού ο φάκελος δεν έχει αποκατασταθεί\n"
 
 #: fetchmail.c:580
 msgid "attempt to re-exec fetchmail failed\n"
@@ -748,7 +748,7 @@
 #: fetchmail.c:620
 #, c-format
 msgid "interval not reached, not querying %s\n"
-msgstr "το δίαλλειμα δεν έφτασε, δεν γίνετε ερώτηση %s\n"
+msgstr "το διάλειμμα δεν έφτασε, δεν γίνετε ερώτηση %s\n"
 
 #: fetchmail.c:651
 msgid "Query status=0 (SUCCESS)\n"
@@ -927,7 +927,7 @@
 #: fetchmail.c:1422
 #, c-format
 msgid "Poll interval is %d seconds\n"
-msgstr "Διάλλειμα ερώτησης είναι %d δευτερόλεπτα\n"
+msgstr "Διάλειμμα ερώτησης είναι %d δευτερόλεπτα\n"
 
 #: fetchmail.c:1424
 #, c-format
@@ -941,7 +941,7 @@
 
 #: fetchmail.c:1429
 msgid "Progress messages will be logged via syslog\n"
-msgstr "Τα μηνύματα προόδου θα καταχωριθούν μέσω του syslog\n"
+msgstr "Τα μηνύματα προόδου θα καταχωρισθούν μέσω του syslog\n"
 
 #: fetchmail.c:1432
 msgid "Fetchmail will masquerade and will not generate Received\n"
@@ -977,7 +977,7 @@
 #: fetchmail.c:1456
 #, c-format
 msgid " Poll of this server will occur every %d intervals.\n"
-msgstr " Ερώτηση σε αυτό το διαχειριστή θα συμβεί κάθε %d διαλείματα.\n"
+msgstr " Ερώτηση σε αυτό το διαχειριστή θα συμβεί κάθε %d διαλείμματα.\n"
 
 #: fetchmail.c:1459
 #, c-format
@@ -999,7 +999,7 @@
 
 #: fetchmail.c:1466
 msgid " Password will be prompted for.\n"
-msgstr " Η λέξη κλειδί θα ερωτάτε.\n"
+msgstr " Η λέξη κλειδί θα ερωτάται.\n"
 
 #: fetchmail.c:1470
 #, c-format
@@ -1106,7 +1106,7 @@
 #: fetchmail.c:1548
 #, c-format
 msgid " SSL trusted certificate directory: %s\n"
-msgstr " Φάκελος εμπιστευμένου πιστοποιητικού SSL: %s\n"
+msgstr " Φάκελος εμπιστεύσιμων πιστοποιητικών SSL: %s\n"
 
 #: fetchmail.c:1551
 #, c-format
@@ -1214,7 +1214,7 @@
 #: fetchmail.c:1609
 #, c-format
 msgid " Message size limit is %d octets (--limit %d).\n"
-msgstr " Το όριο μεγέθουν μηνύματος είναι %d octets (--limit %d).\n"
+msgstr " Το όριο μεγέθους μηνύματος είναι %d octets (--limit %d).\n"
 
 #: fetchmail.c:1612
 msgid " No message size limit (--limit 0).\n"
@@ -1380,7 +1380,7 @@
 
 #: fetchmail.c:1760
 msgid " Predeclared mailserver aliases:"
-msgstr "Προδηλωμένα ψευδώνυμα διαχειριστή-αλληλογραφίας:"
+msgstr " Προδηλωμένα ψευδώνυμα διαχειριστή-αλληλογραφίας:"
 
 #: fetchmail.c:1769
 msgid " Local domains:"
@@ -1564,7 +1564,7 @@
 #: imap.c:634
 #, c-format
 msgid "%d messages waiting after re-poll\n"
-msgstr "%d μηνύματα αναμένουν μετά την απανερώτηση\n"
+msgstr "%d μηνύματα αναμένουν μετά την επανερώτηση\n"
 
 #: imap.c:644
 msgid "mailbox selection failed\n"
@@ -1957,7 +1957,7 @@
 
 #: options.c:687
 msgid "   --tracepolls add poll-tracing information to Received header\n"
-msgstr "   --tracepolls προσθήκη πληροφόριας εντοπισμού-ερώτησης στο Received\n"
+msgstr "   --tracepolls προσθήκη πληροφορίας εντοπισμού-ερώτησης στο Received\n"
 
 #: options.c:689
 msgid " -u, --username  specify users's login on server\n"
@@ -2150,7 +2150,7 @@
 #: rfc822.c:73
 #, c-format
 msgid "About to rewrite %s"
-msgstr "Πρόκειτε να επανεγγραφεί %s"
+msgstr "πρόκειται να επανεγγραφεί %s"
 
 #: rfc822.c:209
 #, c-format
@@ -2389,7 +2389,7 @@
 #: sink.c:1138
 #, c-format
 msgid "about to deliver with: %s\n"
-msgstr "πρόκειτε να διανεμηθούν με: %s\n"
+msgstr "πρόκειται να διανεμηθούν με: %s\n"
 
 #: sink.c:1162
 msgid "MDA open failed\n"
@@ -2610,7 +2610,7 @@
 #: socket.c:882
 #, c-format
 msgid "Invalid SSL protocol '%s' specified, using default (SSLv23).\n"
-msgstr "Καθορίστηκε άκυρο προτόκολλο SSL '%s', χρήση εξ ορισμού (SSLv23).\n"
+msgstr "Καθορίστηκε άκυρο πρωτόκολλο SSL '%s', χρήση εξ ορισμού (SSLv23).\n"
 
 #: socket.c:942
 msgid "Certificate/fingerprint verification was somehow skipped!\n"
@@ -2644,12 +2644,12 @@
 #: transact.c:241
 #, c-format
 msgid "line accepted, %s is an alias of the mailserver\n"
-msgstr "δεκτή γραμμή, το %s είναι ψευδόνημο του διαχ. αλληλογραφίας\n"
+msgstr "δεκτή γραμμή, το %s είναι ψευδώνυμο του διαχ. αλληλογραφίας\n"
 
 #: transact.c:247
 #, c-format
 msgid "line rejected, %s is not an alias of the mailserver\n"
-msgstr "μη δεκτή γραμμή, το %s δεν είναι ψευδόνημο του διαχ. αλληλογραφίας\n"
+msgstr "μη δεκτή γραμμή, το %s δεν είναι ψευδώνυμο του διαχ. αλληλογραφίας\n"
 
 #: transact.c:321
 msgid "no Received address found\n"More information about the I18ngr mailing list