Μετάφραση fetchmail και εκκίνηση μετάφρασης Debian

Fanis Dokianakis madf at hellug.gr
Tue May 6 01:29:43 EEST 2003


Ολοκλήρωσα την μετάφραση των μηνυμάτων του fetchmail (έκδοση 6.2.2).

Επίσης έχω αρχίσει την μετάφραση των boot floppies του Debian (είναι το
installation system) όπως επίσης και του Documentation του.
Αυτή τη στιγμή έχω μεταφράσει το μεγαλύτερος μέρος των μηνυμάτων και το
xml αρχείο που ορίζει τις προεπιλογές locale και πακέτων για fonts ώστε
να μη χρειάζετε περαιτέρω προσπάθεια από το χρήστη για ελληνικά στο
debian παρά μόνο την επιλογή γλώσσας εγκατάστασης στην αρχή τα Ελληνικά.

Αυτό όμως ήταν το εύκολο μέρος, το Documentation του Debian [1] από την
άλλη μεριά είναι αρκετή δουλειά για την οποία δεν έχω αρκετή εμπειρία.
Το ellak.gr είχε ανακοινώσει ότι ήθελε να συμμετέχει στην μετάφραση του
Debian (ή ετοίμαζε ελληνικό Debian), τι γίνεται με αυτούς;

Φάνης

Υ.Γ Την μετάφραση του συστήματος APT του Debian την έχω τελιώσει εδώ και
καιρό, αλλά η i18n έκδοση του APT δεν έχει μπεί ακόμα [2].

[1]. http://cvs.debian.org/boot-floppies/documentation/
[2]. http://people.debian.org/~piefel/apt/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: el.po.gz
Type: application/x-gzip
Size: 22025 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20030506/ac3476cf/attachment.bin>


More information about the I18ngr mailing list