Πολυτονικό πληκτρολόγιο

Αλέξανδρος Διαμαντίδης adia at hellug.gr
Tue Jul 15 22:26:31 EEST 2003


Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση, σχετικά με ένα προβληματάκι που έχω με
το πολυτονικό πληκτρολόγιο (βασικά προς το Βασίλη η ερώτηση).

Θέλω να αλλάζω μεταξύ ελληνικών/λατινικών με το δεξί Alt και το δεξί Win να
είναι το Compose. Έχω λοιπόν στο XF86Config τα ακόλουθα:

Option "XkbRules"  "xfree86"
Option "XkbTypes"  "default"
Option "XkbModel"  "ltcd"
Option "XkbLayout" "us,el"
Option "XkbVariant" ",polytonic"
Option "XkbOptions" "grp:toggle,lv3:switch,altwin:left_meta_win,compose:rwin"

Το πρόβλημα είναι ότι αφού γυρίσω σε ελληνικό πληκτρολόγιο πατώντας μια
φορά το Alt, μετά δεν επιστρέφει στο λατινικό. Όπως κατάλαβα με το xev,
το πρόβλημα είναι ότι το δεξί Alt στο ελληνικό πληκτρολόγιο δίνει
ISO_Level3_Shift και όχι ISO_Next_Group όπως θα έπρεπε. Υπέθεσα ότι μπορεί
να φταίει η παρακάτω γραμμή στο symbols/el:

  key <RALT> {    [    ISO_Level3_Shift    ]    };

Όμως την έβγαλα και δεν άλλαξε τίποτα. Τι μπορεί να φταίει;

-- 
Αλέξανδρος Διαμαντίδης * adia at hellug.gr
More information about the I18ngr mailing list