Πολυτονικό πληκτρολόγιο

Vasilis Vasaitis vvas at hal.csd.auth.gr
Wed Jul 16 16:03:16 EEST 2003


On Tue, Jul 15, 2003 at 10:26:31PM +0300, Αλέξανδρος Διαμαντίδης wrote:
> Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση, σχετικά με ένα προβληματάκι που έχω με
> το πολυτονικό πληκτρολόγιο (βασικά προς το Βασίλη η ερώτηση).
> 
> Θέλω να αλλάζω μεταξύ ελληνικών/λατινικών με το δεξί Alt και το δεξί Win να
> είναι το Compose. Έχω λοιπόν στο XF86Config τα ακόλουθα:
> 
> Option "XkbRules"  "xfree86"
> Option "XkbTypes"  "default"
> Option "XkbModel"  "ltcd"
> Option "XkbLayout" "us,el"
> Option "XkbVariant" ",polytonic"
> Option "XkbOptions" "grp:toggle,lv3:switch,altwin:left_meta_win,compose:rwin"
> 
> Το πρόβλημα είναι ότι αφού γυρίσω σε ελληνικό πληκτρολόγιο πατώντας μια
> φορά το Alt, μετά δεν επιστρέφει στο λατινικό. Όπως κατάλαβα με το xev,
> το πρόβλημα είναι ότι το δεξί Alt στο ελληνικό πληκτρολόγιο δίνει
> ISO_Level3_Shift και όχι ISO_Next_Group όπως θα έπρεπε. Υπέθεσα ότι μπορεί
> να φταίει η παρακάτω γραμμή στο symbols/el:
> 
>   key <RALT> {    [    ISO_Level3_Shift    ]    };
> 
> Όμως την έβγαλα και δεν άλλαξε τίποτα. Τι μπορεί να φταίει;

 Μάλλον πείραξες λάθος αρχείο. :^)

 Δοκίμασε να βγάλεις την ανάλογη γραμμή από το symbols/pc/el, ή
εναλλακτικά κατέβασε την τελευταία έκδοσή του από το CVS, όπου το
πρόβλημα έχει διορθωθεί.

-- 
Vasilis Vasaitis
vvas at hal.csd.auth.gr
+306976604701

More information about the I18ngr mailing list