Ελληνικά μηνύματα gucharmap

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Fri Jan 17 16:50:54 EET 2003


Αλέξανδρος Διαμαντίδης [17/01/2003]:
> Ρίξτε μια ματιά αν θέλετε...

Μία αλλαγή για ομοιομορφία (code point = κωδικός) παντού.
-------------- next part --------------
--- gucharmap.el.po	2003-01-17 14:45:01.000000000 +0000
+++ gucharmap.el.po.new	2003-01-17 14:48:53.000000000 +0000
@@ -120,7 +120,7 @@
 msgid ""
 "Not a valid code point to jump to. Must be a hexadecimal number between 0 "
 "and %4.4X."
-msgstr "Μη έγκυρο κωδικό σημείο για μετακίνηση. Πρέπει να είναι δεκαεξαδικός "
+msgstr "Μη έγκυρος κωδικός για μετακίνηση. Πρέπει να είναι δεκαεξαδικός "
 "αριθμός μεταξύ 0 και %4.4X."
 
 #: src/main.c:95


More information about the I18ngr mailing list