Ανάληψη μεταφρασης του Sweep

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Mon Feb 10 14:07:56 EET 2003


Αλέξανδρος Διαμαντίδης [09/02/2003]:
> > μεγένθυνση και σμίκρυνση.
>   ~~~~~~~~~~
> 
> «μεγέθυνση» (χωρίς «ν»)

Βέβαια.More information about the I18ngr mailing list