Ανάληψη μεταφρασης του Sweep

Αλέξανδρος Διαμαντίδης adia at hellug.gr
Sun Feb 9 18:05:44 EET 2003


* Τα πάντα ρει <ta_panta_rei at flashmail.com> [2003-02-09 11:15]:
> Σαν μονοσύλλαβη λέξη είναι άτονη.  Πάντως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε
> τελείως τη χρήση του ζουμ, μεταφράζοντας τα zoom in / zoom out ως
> μεγένθυνση και σμίκρυνση.
  ~~~~~~~~~~

«μεγέθυνση» (χωρίς «ν»)

-- 
Αλέξανδρος Διαμαντίδης * adia at hellug.grMore information about the I18ngr mailing list