Ανάληψη μεταφρασης του Sweep

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Sun Feb 9 13:15:30 EET 2003


Fanis Dokianakis [09/02/2003]:
> Ευχαριστώ για τις αλλαγές, έχω όμως μια ένσταση ως προς τη μετάφραση του
> zoom. Νομίζω ότι πρέπει να είναι τονούμενο ζούμ και όχι ζουμ.

Σαν μονοσύλλαβη λέξη είναι άτονη.  Πάντως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε
τελείως τη χρήση του ζουμ, μεταφράζοντας τα zoom in / zoom out ως
μεγένθυνση και σμίκρυνση.



More information about the I18ngr mailing list