Ανάληψη μεταφρασης του Sweep

Vasilis Vasaitis vvas at hal.csd.auth.gr
Sun Feb 9 00:51:45 EET 2003


On Sun, Feb 09, 2003 at 12:46:54AM +0200, Fanis Dokianakis wrote:
> On Sat, Feb 08, 2003 at 11:39:36AM +0000, Τα πάντα ρει wrote:
> > > Μια πρώτη έκδοση που θα στείλω στους developers ακολουθεί.
> > 
> >  Θα πρότεινα τις παρακάτω αλλαγές:
> 
> Ευχαριστώ για τις αλλαγές, έχω όμως μια ένσταση ως προς τη μετάφραση του
> zoom. Νομίζω ότι πρέπει να είναι τονούμενο ζούμ και όχι ζουμ.
> Δεν είμαι σίγουρος όμως.
> 
> Κανένας που να κατέχει το άθλημα; !!!

  Όλες οι μονοσύλλαβες λέξεις είναι αυστηρά άτονες, εκτός από
συγκεκριμένες εξαιρέσεις (π.χ. το «πού» και το «πώς» σε ορισμένες
περιπτώσεις).

-- 
Vasilis Vasaitis
vvas at hal.csd.auth.gr
+306976604701

More information about the I18ngr mailing list