Ανάληψη μεταφρασης του Sweep

Fanis Dokianakis madf at hellug.gr
Sun Feb 9 00:46:54 EET 2003


On Sat, Feb 08, 2003 at 11:39:36AM +0000, Τα πάντα ρει wrote:
> > Μια πρώτη έκδοση που θα στείλω στους developers ακολουθεί.
> 
>  Θα πρότεινα τις παρακάτω αλλαγές:

Ευχαριστώ για τις αλλαγές, έχω όμως μια ένσταση ως προς τη μετάφραση του
zoom. Νομίζω ότι πρέπει να είναι τονούμενο ζούμ και όχι ζουμ.
Δεν είμαι σίγουρος όμως.

Κανένας που να κατέχει το άθλημα; !!!

Φάνης
More information about the I18ngr mailing list