Μερικές αλλαγές/προσθήκες στα μηνύματα του GIMP

Vasilis Vasaitis vvas at hal.csd.auth.gr
Mon Dec 22 17:53:58 EET 2003


On Sun, Dec 21, 2003 at 05:19:19PM +0000, Τα πάντα ρει wrote:
> Έκανα μερικές αλλαγές/προσθήκες στα μηνύματα του GIMP από το
> http://cvs.gnome.org/lxr/source/gimp/po/el.po και τις παραθέτω
> για έλεγχο.

 Γενικά πολύ καλή (και πολλή!) δουλειά, ακολουθούν σχόλια για διάφορα
σημεία.


> #. please don't translate 'yes' and 'no'
> #: app/config/gimpconfig-deserialize.c:461
> #, c-format
> msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
> -msgstr ""
> +msgstr "ενώ αναμενόταν 'yes' ή 'no' για λογική παράμετρο, βρέθηκε '%s'"

 Εδώ ξέχασες το ένα από τα δύο %s.

> #: app/config/gimprc.c:341 app/config/gimprc.c:353
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
> msgid "Parsing '%s'\n"
> -msgstr "Ταξινόμηση του %s"
> +msgstr "Επεξεργασία του %s"

 Εδώ τα μονά εισαγωγικά και μια αλλαγή γραμμής.

> #: app/config/gimprc-blurbs.h:24
> msgid ""
> "Sets the canvas padding color used if the padding mode is set to custom "
> "color."
> msgstr ""
> +"Καθορίζει ποιό χρώμα γεμίσματος καμβά να χρησιμοποιηθεί, αν η λειτουργία "
> +"γέμισμα έχει ρυμθιστεί ως επιλογή χρήστη."

 Μερικά λαθάκια:

"Καθορίζει ποιο χρώμα γεμίσματος καμβά να χρησιμοποιηθεί, αν η λειτουργία "
"γεμίσματος έχει ρυθμιστεί ως επιλογή χρήστη."

> #: app/config/gimprc-blurbs.h:325
> msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
> -msgstr ""
> +msgstr "Ρυθμίει τον τρόπο με τον οποίο η διαφάνεια εμφανίζεται στις εικόνες."

 "Ρυθμίζει".

> #
> #: app/config/gimpscanner.c:217
> -#, fuzzy
> msgid "invalid UTF-8 string"
> -msgstr "Σφάλμα στο αρχείο πινέλων του GIMP \"%s\"."
> +msgstr "μη αποδεκτή συμβολοσειρά UTF-8G"

 Σου ξέφυγε ένα "G".

> #: app/core/core-enums.c:140
> msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Normal)"
> -msgstr ""
> +msgstr "Αμφιταλάντευση Χρώματος Floyd-Steinberg (Κανονική)"
> 
> #: app/core/core-enums.c:141
> msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Reduced Color Bleeding)"
> -msgstr ""
> +msgstr "Αμφιταλάντευση Χρώματος Floyd-Steinberg (Μειμένη Απώλεια Χρώματος)"

 Αυτή η "Αμφιταλάντευση" με χαλάει κάπως, το έχεις δει πουθενά ως όρο
για το "Dithering"; Α, και για τη δεύτερη παρένθεση προτείνω "Μειωμένη
Διαρροή Χρώματος" (εφόσον αναφέρεται στο φαινόμενο που, λόγω του
dithering, παρατηρείται μεταφορά χρώματος σε γειτονικές περιοχές).

> #: app/core/core-enums.c:218
> msgid "Spiral (clockwise)"
> -msgstr "Ελικοειδες (δεξιόστροφα)"
> +msgstr "Ελικοειδές (δεξιόστροφα)"

"Ελικοειδές (με τη φορά του ρολογιού)"

> #: app/core/core-enums.c:219
> msgid "Spiral (anticlockwise)"
> msgstr "Ελικοειδές (αντίστροφα του ρολογιού)"
> 
> #: app/core/core-enums.c:237
> -#, fuzzy
> msgid "Intersections (dots)"
> -msgstr "Τομή"
> +msgstr "Τομές (κουκίδες)"
> 
> #: app/core/core-enums.c:238
> -#, fuzzy
> msgid "Intersections (crosshairs)"
> -msgstr "Τομή"
> +msgstr "Τομές (σταυρόνημα)"

 Η αρχική σημασία του όρου "crosshairs" αναφέρεται στο σταυρό που
έχουν π.χ. οι διόπτρες των όπλων, και στους υπολογιστές πέρασε για
τους δείκτες σε μορφή σταυρού. Προτείνω το "Τομές (σταυροί)".

> #: app/core/core-enums.c:551 app/core/gimpimage-scale.c:72
> #: app/gui/image-commands.c:559 app/gui/resize-dialog.c:212
> -#, fuzzy
> msgid "Scale Image"
> -msgstr "Επιλογή Εικόνας"
> +msgstr "Μεγένθυνση/Σμίκρυνση Εικόνας"

> #
> #: app/core/core-enums.c:567 app/core/gimplayer.c:569 app/core/gimplayer.c:571
> #: app/gui/layers-commands.c:1052 app/gui/resize-dialog.c:204
> #: app/pdb/layer_cmds.c:407
> -#, fuzzy
> msgid "Scale Layer"
> -msgstr "Καθορισμός Στρώματος"
> +msgstr "Αλλαγή κλίμακας Στρώματος"

 Αυτό δεν είναι κατ' αναλογία με το "Scale Image" πιο πάνω; Αν ναι,
γιατί να έχει διαφορετική μετάφραση;

> #
> #: app/core/core-enums.c:570 app/core/gimplayer-floating-sel.c:220
> -#, fuzzy
> msgid "Floating Selection to Layer"
> -msgstr "Επιλογή Γραμματοσειράς"
> +msgstr "Επιπλέουσα Επιλογή στο Στρώμα"
> 
> #
> #: app/core/core-enums.c:571 app/core/gimpselection.c:821
> -#, fuzzy
> msgid "Float Selection"
> -msgstr "Επιλογή Γραμματοσειράς"
> +msgstr "Επιπλέουσα Επιλογή"

 Εδώ λογικά το "Float" χρησιμοποιείται ως ρήμα, αλλιώς μάλλον θα
έλεγε "Floating" όπως και στα υπόλοιπα.

> #
> #: app/core/core-enums.c:572 app/core/gimplayer-floating-sel.c:130
> -#, fuzzy
> msgid "Anchor Floating Selection"
> -msgstr "Επιλογή Γραμματοσειράς"
> +msgstr "Αγκύρωση Επιπλέουσας Επιλογής"

> #
> #: app/core/core-enums.c:579 app/core/core-enums.c:620 app/core/gimpitem.c:875
> -#, fuzzy
> msgid "Attach Parasite"
> -msgstr "Επισύναψη αρχείου"
> +msgstr "Επισύναψη Παρασίτου"

"Προσκόλληση Παρασίτου"

> #: app/core/core-enums.c:580 app/core/core-enums.c:621
> -#, fuzzy
> msgid "Remove Parasite"
> -msgstr "Αφαίρεση του στοιχείου"
> +msgstr "Αφαίρεση Παρασίτου"

> #: app/core/core-enums.c:602
> -#, fuzzy
> msgid "Reposition Layer"
> -msgstr "/Στοίβαγμα/Ανύψωση Στρώματος"
> +msgstr "Αλλαγή θέσης Στρώματος"
> 
> #: app/core/core-enums.c:603
> -#, fuzzy
> msgid "Set Layer Mode"
> -msgstr "Ονόματα Παικτών"
> +msgstr "Καθορισμός Κατάστασης Στρωμάτων"

"Καθορισμός Κατάστασης Στρώματος"

> #: app/core/core-enums.c:604
> -#, fuzzy
> msgid "Set Layer Opacity"
> -msgstr "Λιγότερες Επιλογές"
> +msgstr "Καθορισμός Αδιαφάνειας Στρώματος"

> #: app/core/core-enums.c:622
> -#, fuzzy
> msgid "EEK: can't undo"
> -msgstr "Αδύνατο το κλείδωμα του %s.\n"
> +msgstr "Ωωχ: αδυναμία ακύρωσης προηγούμενης ενέργειας"

 Ένα ωμέγα αρκεί πιστεύω. :^)

> #: app/core/gimpbrush.c:556
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
> msgid "Could not read %d bytes from '%s': %s"
> -msgstr "Αδύνατο το άνοιγμα αρχείου: %s"
> +msgstr "Αδυναμία ανάγνωσης %d οκτάδων από το αρχείο '%s': %s"

 Ε, όχι, το byte πιστεύω καλύτερα να μένει αμετάφραστο.

> #: app/core/gimpchannel.c:467
> -#, fuzzy
> msgid "Scale Channel"
> -msgstr "Νέο Κανάλι"
> +msgstr "Μεγένθυνση/Σμίκρυνση Κανάλι"

"Μεγένθυνση/Σμίκρυνση Καναλιού"

> #: app/core/gimpchannel.c:1478
> -#, fuzzy
> msgid "Set Channel Color"
> -msgstr "Νέο Κανάλι"
> +msgstr "Νέο Χρώμα Καναλιού"

"Καθορισμός Χρώματος Καναλιού"

> #: app/core/gimpchannel.c:1527
> -#, fuzzy
> msgid "Set Channel Opacity"
> -msgstr "Επιλογές Νέου Καναλιού"
> +msgstr "Καθορισμός Αδιαφάνειας Καναλιού"

> #: app/core/gimpchannel-select.c:105 app/tools/gimpellipseselecttool.c:71
> -#, fuzzy
> msgid "Ellipse Select"
> -msgstr "Επιλογή επένδυσης"
> +msgstr "Ελλειψοείδής Επιλογή"

"Ελλειψοειδής Επιλογή"

> @@ -1748,154 +1667,141 @@
> #: app/core/gimpdrawable-transform.c:880 app/tools/gimpfliptool.c:84
> #, fuzzy
> msgid "Flip"
> -msgstr "Δισκέττα"
> +msgstr "Αλλαγή κατάστασης"

 Όπως και παραπάνω αν θυμάμαι καλά, "Αναστροφή".

> #: app/core/gimpgrid.c:139
> msgid ""
> "The background color of the grid; only used in double dashed line style."
> msgstr ""
> +msgstr "Χρώμα παρασκηνίου πλέγματος? χρησιμοποιείται μόνο στο ρυθμό διπλής διακεκομμένης γραμμής."

 Χμ, όπως παρατηρήθηκε και πριν λίγο καιρό, το περιβάλλον σου
φαίνεται να έχει πρόβλημα με τις άνω τελείες. Υπάρχει το ίδιο πρόβλημα
παντού όπου πήγες να βάλεις άνω τελεία. Κοίταξέ το...

> #: app/core/gimpgrid.c:145
> msgid "Horizontal spacing of grid lines."
> -msgstr ""
> +msgstr "Οριζόντια απόσταση γραμμών πλέγματος."
> 
> #: app/core/gimpgrid.c:150
> msgid "Vertical spacing of grid lines."
> -msgstr ""
> +msgstr "Κάθετη απόσταση γραμμών πλέγματος."

 Τόσο εδώ όσο και αλλού, το "Vertical" μεταφράζεται κάπως καλύτερα ως
"Κατακόρυφη" παρά "Κάθετη".

> @@ -1971,7 +1874,7 @@
> #: app/core/gimpimage.c:2511
> #, fuzzy
> msgid "Remove Layer"
> -msgstr "Μετονομασία Aρχείου"
> +msgstr "Μετονομασία Αρχείου"

"Διαγραφή Στρώματος"

> #: app/core/gimpimage.c:2573
> msgid "Layer cannot be raised higher."
> @@ -2115,7 +2018,7 @@
> #: app/core/gimpimagefile.c:783
> #, fuzzy
> msgid "Cannot create preview"
> -msgstr "Aδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"
> +msgstr "Αδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"

"Αδύνατη η δημιουργία προεπισκόπησης"

> #: app/core/gimpimagefile.c:793 app/gui/info-window.c:505
> #, c-format
> @@ -2172,7 +2075,7 @@
> #: app/core/gimplayer.c:237
> #, fuzzy
> msgid "Rename Layer"
> -msgstr "Μετονομασία Aρχείου"
> +msgstr "Μετονομασία Αρχείου"

"Μετονομασία Στρώματος"

> #: app/core/gimpselection.c:198
> -#, fuzzy
> msgid "Sharpen Selection"
> -msgstr "Σμίκρυνσης Επιλογής"
> +msgstr "Επιλογή Σμίκρυνσης"

 Αυτό είναι προφανώς λάθος, αλλά τώρα δε μου 'ρχεται κάτι για το
"Sharpen".

> #: app/display/gimpnavigationview.c:473
> #, fuzzy
> msgid "Zoom to fit window"
> -msgstr "/Εμφάνιση/Με_γένθυση"
> +msgstr "/Εμφάνιση/Με_γένθυνση"

> #: app/gui/dialogs-constructors.c:193 app/gui/gui.c:350
> #: app/gui/preferences-dialog.c:1345 app/gui/preferences-dialog.c:1348
> @@ -3342,7 +3244,7 @@
> msgid "/Recreate _Preview"
> msgstr ""
> "Δημιουργία\n"
> -"Προεσκόπισης"
> +"Προεπισκόπησης"
> 
> #
> #: app/gui/documents-menu.c:71
> @@ -3394,7 +3296,7 @@
> #: app/gui/error-console-menu.c:39
> #, fuzzy
> msgid "/_Clear Errors"
> -msgstr "Εργαλείο Εύρεσης Aρχείων"
> +msgstr "Εργαλείο Εύρεσης Αρχείων"
> 
> #
> #: app/gui/error-console-menu.c:47
> @@ -3638,7 +3540,7 @@
> msgid ""
> "Select the number of times\n"
> "to replicate the selected segment."
> -msgstr "θελετε να Κατασκευάσετε πανομοιότυπο επιλεγμένο τμήμα"
> +msgstr "θέλετε να Κατασκευάσετε πανομοιότυπο επιλεγμένο τμήμα"
> 
> #: app/gui/gradient-editor-commands.c:550
> #, fuzzy
> @@ -3676,7 +3578,7 @@
> msgid ""
> "Select the number of uniform parts\n"
> "in which to split the selected segment."
> -msgstr "θελετε να Κατασκευάσετε πανομοιότυπο επιλεγμένο τμήμα"
> +msgstr "θέλετε να Κατασκευάσετε πανομοιότυπο επιλεγμένο τμήμα"

 Εδώ υπάρχουν μερικά που δεν έχουν και πολύ σχέση, σου ξέφυγαν να
υποθέσω;

> #
> #. please use the degree symbol in the translation
> #: app/gui/image-menu.c:533
> -#, fuzzy
> msgid "/Image/Transform/Rotate 90 degrees _CW"
> -msgstr "Μεταφορά"
> +msgstr "Εικόνα/_Μετασχηματισμός/Περιστροφή 90 μοίρες _Δεξιόστροφα"

 Πρόσεξε το σχόλιο: σου προτείνει, αντί για "90 μοίρες", να έχεις
"90°".

> #
> #: app/gui/image-menu.c:538
> -#, fuzzy
> msgid "/Image/Transform/Rotate 90 degrees CC_W"
> -msgstr "Μεταφορά"
> +msgstr "Εικόνα/_Μετασχηματισμός/Περιστροφή 90 μοίρες _Αριστερόστροφα"
> 
> #
> #: app/gui/image-menu.c:543
> -#, fuzzy
> msgid "/Image/Transform/Rotate _180 degrees"
> -msgstr "Μεταφορά"
> +msgstr "Εικόνα/_Μετασχηματισμός/Περιστροφή _180 μοίρες"

> #
> #. <Image>/Layer/Transform
> #: app/gui/image-menu.c:822
> -#, fuzzy
> msgid "/Layer/_Transform"
> -msgstr "Μεταφορά"
> +msgstr "/Στρώμα/Μετασχηματισός"

"/Στρώμα/Μετασχηματισμός"

> #: app/gui/info-window.c:259
> msgid "Scale Ratio:"
> @@ -5366,7 +5176,7 @@
> #: app/gui/layers-commands.c:968
> #, fuzzy
> msgid "Add a Mask to the Layer"
> -msgstr "Προσθήκη συννημένων αρχείων στο παρόν μήνυμα"
> +msgstr "Προσθήκη συνημμένων αρχείων στο παρόν μήνυμα"

 Όχι. :^)

> #: app/gui/preferences-dialog.c:893
> -#, fuzzy
> msgid "Custom Padding Color:"
> -msgstr "Ψευδόχρωμα"
> +msgstr "Επιλεγόμενο Χρώμα Γεμίσματος:"

 Ή και "Προσαρμοσμένο Χρώμα Γεμίσματος:" ή απλά "Χρώμα Γεμίσματος:"
(προτιμώ το τελευταίο).

> #: app/gui/preferences-dialog.c:894
> -#, fuzzy
> msgid "Select Custom Canvas Padding Color"
> -msgstr "Επιλογή Προσαρμοσμένης Παλέτ\tτας"
> +msgstr "Επιλογή Χρώμα Γεμίσματος Παλέττας"

"Επιλογή Χρώματος Γεμίσματος Παλέττας"

> #
> #: app/gui/preferences-dialog.c:964
> @@ -6099,12 +5906,12 @@
> #: app/gui/preferences-dialog.c:1202 app/gui/preferences-dialog.c:1927
> #, fuzzy
> msgid "Keyboard Shortcuts"
> -msgstr "Συντομέυσηεις Πληκτρολογίου"
> +msgstr "Συντομεύσεις Πληκτρολογίου"
> 
> #: app/gui/preferences-dialog.c:1205
> #, fuzzy
> msgid "Use Dynamic _Keyboard Shortcuts"
> -msgstr "Συντομέυσηεις Πληκτρολογίου"
> +msgstr "Συντομεύσεις Πληκτρολογίου"

"Χρήση Δυναμικών Συντομεύσεων Πληκτρολογίου"

> #
> #. 8-Bit Displays
> @@ -6384,7 +6191,7 @@
> #: app/gui/preferences-dialog.c:1678
> #, fuzzy
> msgid "Get Monitor Resolution"
> -msgstr "Επιλογες ελέγχου"
> +msgstr "Επιλογές ελέγχου"

"Λήψη Ανάλυσης Οθόνης"

> #: app/gui/user-install-dialog.c:1060
> #, fuzzy, c-format
> msgid "Cannot create folder '%s': %s"
> -msgstr "Aδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"
> +msgstr "Αδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"

"Αδύνατη η δημιουργία του καταλόγου '%s': %s"

> #: app/gui/user-install-dialog.c:1092
> #, fuzzy, c-format
> msgid "Cannot create folder: %s"
> -msgstr "Aδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"
> +msgstr "Αδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"

"Αδύνατη η δημιουργία του καταλόγου: %s"

> #: app/tools/gimprotatetool.c:165
> #, fuzzy
> msgid "Rotation Information"
> -msgstr "Πληροφορίές Επαφής"
> +msgstr "Πληροφορίες Επαφής"

"Πληροφορίες Περιστροφής"

> #
> #: app/tools/gimptextoptions.c:381
> -#, fuzzy
> msgid "Create Path from Text"
> -msgstr "Νέα Εικόνα"
> +msgstr "Δημιουργία Διαδροής από Κείμενο"

"Δημιουργία Διαδρομής από Κείμενο"

> #: app/tools/gimpvectoroptions.c:113
> msgid "restrict editing to polygonals"
> -msgstr ""
> +msgstr "περιορισμός επεξεργασία σε πολυγωνικά"

"περιορισμός επεξεργασίας σε πολυγωνικά"

> #: app/tools/gimpvectoroptions.c:197 app/widgets/gimpvectorstreeview.c:156
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
> msgid ""
> "Path to Selection\n"
> "%s Add\n"
> "%s Subtract\n"
> "%s%s%s Intersect"
> msgstr ""
> -"Κανάλι προς Επιλογμένο. \n"
> -"<Shift> Προσθήκη     <Ctrl> Αφαίρεση   <Shift><Ctrl> Τομή"
> +"Κανάλι προς Επιλεγμένο\n"
> +"%s Προσθήκη\n"
> +"%s Αφαίρεση\n"
> +"%s%s%s Τομή"

 Γιατί "Επιλεγμένο"; Παντού υπάρχει ως "Επιλογή"...

> #: app/tools/gimpvectortool.c:495
> msgid "Connect Strokes"
> @@ -9926,7 +9702,7 @@
> "%s Subtract\n"
> "%s%s%s Intersect"
> msgstr ""
> -"Κανάλι προς Επιλογμένο. \n"
> +"Κανάλι προς Επιλεγμένο. \n"
> "<Shift> Προσθήκη     <Ctrl> Αφαίρεση   <Shift><Ctrl> Τομή"
> 
> #: app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:178
> @@ -10230,7 +10006,7 @@
> #: app/widgets/gimperrorconsole.c:175
> #, fuzzy
> msgid "Clear Errors"
> -msgstr "Εργαλείο Εύρεσης Aρχείων"
> +msgstr "Εργαλείο Εύρεσης Αρχείων"

 Μερικές παραβλέψεις.


-- 
Vasilis Vasaitis
"A man is well or woe as he thinks himself so."

More information about the I18ngr mailing list