Λεξη προς μετάφραση

Lefteris Dimitroulakis edimitro at tee.gr
Mon Aug 25 23:31:16 EEST 2003


On Monday 25 August 2003 21:54, I wrote:
> On Monday 25 August 2003 16:11, Arvanitis Kostas wrote:
> > On Saturday 16 August 2003 15:37, Filippos Papadopoulos wrote:> Πώς θα
> > μεταφράζατε την λέξη 'locale' ?Πιστεύω πως οι λέξεις "τοποθεσία" και
> > "περιοχή" είναι κατάλληλες, αν νομίζω ότι η λέξη "περιοχή" είναι πιο
> > σωστή για την έννοια που έχει η λέξη 'locale'.
>
> Κατά την σελίδα man locale (7) είναι ένα σύνολο από γλωσσικές και
> πολιτιστικές συμβάσεις (κανόνες).
> Αντιπροτείνω λοιπόν  «εντοπιότητα».

Υπάρχει όμως και μιά άλλη εκδοχή.
Με τον ίδιο όρο locale αναφαίρονται και τα αρχεία 
υποστήριξης της «εντοπιότητας» που δημιουργούνται 
με την εντολή  localdef. [βλέπε man locale (5)]
Εξαρτάται λοιπόν από τα συμφραζόμενα αν θα χρησιμοποιηθεί:

Α. locale=εντοπιότητα
ή
Β. locale=αρχεία υποστήριξης εντοπιότητας
More information about the I18ngr mailing list