Λεξη προς μετάφραση

Lefteris Dimitroulakis edimitro at tee.gr
Mon Aug 25 21:54:45 EEST 2003


On Monday 25 August 2003 16:11, Arvanitis Kostas wrote:
> On Saturday 16 August 2003 15:37, Filippos Papadopoulos wrote:> Πώς θα
> μεταφράζατε την λέξη 'locale' ?Πιστεύω πως οι λέξεις "τοποθεσία" και
> "περιοχή" είναι κατάλληλες, αν νομίζω ότι η λέξη "περιοχή" είναι πιο σωστή
> για την έννοια που έχει η λέξη 'locale'. 

Κατά την σελίδα man locale (7) είναι ένα σύνολο από γλωσσικές και πολιτιστικές
συμβάσεις (κανόνες). 
Αντιπροτείνω λοιπόν  «εντοπιότητα».
More information about the I18ngr mailing list