Windows programs for PO file editing (Was: Re: Μετάφραση_πόεων_(ελληνοποίηση_του Evolution))

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Tue Jan 8 14:57:18 EET 2002


(To evolution exei akoma to problima me ta ellinika otan 
kanei kapoios 'reply/forward' ena gramma poy den ka8orizei to idio
tin kwdikopoiisi xaraktirvn. Mesw tis epilogis Provoli/Kwdik... den
ftiaxnei.)

Sxetika me programma gia Windows pou mporoun na epejergastoun arxeia po,
ekana mia mikri erevna kai ta apotelesmata: 

A. Yparxei to poEdit (http://poedit.sourceforge.net/) to opoio diati8ete
kai se Windows. Sto syndesmo "Download" anaferei oti apla egka8istas to
(poedit11x_setup.exe).
B. Yparxoun bibliothikes GTK+ gia Windows opote gia na ypostirixtei o
gtranslator apo Win32 einai 8ema na to metaglwttisei kapoios.
Mexri stigmis den vrika Win32 ektelesima tou gtranslator.
To gtranslator exei mia enswmatomeni ypostiriji gia TM.

An akolou8iseis ti lisi tou poEdit, mporeis na xrisimopoieiseis TM
(po-toys) mesw apo to floio tou Unix syndeomenos se kapoio allo sistima.
Mporeis na einai ligo mpelas stin arxi..
Sinistw na gineis xristis to www.sourceforge.net. Parexoun logariasmo
Unix. 
Epeita, egkatestise kapoio programma pelati SecureShell (SSH). Mia kali
lisi einai aftos pou parexete sto www.ssh.com. Mporeis na synde8eis me
afto to tropo se floio Unix sto SourceForge kai mesw eidikou para8yroy
morfis Windows Explorer mporeis na metafereis arxeia metaji tou
sistimatos sou kai tou SourceForge.
Otan anevaseis to arxeio .po pou 8eleis na epejergasteis, trexeis
tin aparaititi entoli tis TM gia tin enimerwsi tou arxeiou kai epeita
to metafortwneis sto sistima sou gia epejergasia.
An kapoios gnwrizei mia eleftheri ekdosi tou programmatos apo to
www.ssh.com pou na kaneis Metafora Arxeivn me paromoia efkolo tropo,
kalo einai na to anaferei sti lista.

Pws onomazete to free programma gia Word pou boithaei stis metafraseis
poy anafereis;

simos

Την Τρι, 08-01-2002 στις 10:12, ο/η Panayotis Pakos έγραψε:
> ºóùò áêïýãïìáé çëßèéïò ðïõ ôï ñùôÜù ôþñá áõôü, áëëÜ áí
> êÜðïéïò äåí Ý÷åé linux (üðùò åãþ), ðþò ìðïñåß íá êÜíåé
> ìåôÜöñáóç ðñïãñáììÜôùí ãéá linux; ÕðïèÝôù üôé ôï
> Kbabel êáé ôï Gtranslator åßíáé öôéáãìÝíá ãéá
> ðëáôöüñìá linux, õðÜñ÷ïõí üìùò Üëëá ìåôáöñáóôéêÜ
> åñãáëåßá platform-independent;
> Óôéò ìÝ÷ñé ôþñá ìåôáöñáóôéêÝò ìïõ áðüðåéñåò ìáæß óáò
> äåí Ý÷ù ÷ñçóéìïðïéÞóåé ÔÌ, êé áõôü ãéáôß Ý÷ù áó÷ïëçèåß
> ìå äéüñèùóç-åðéìÝëåéá ìéêñþí êïììáôéþí. Óå åêôåíÝóôåñá
> ôìÞìáôá Þ ïëüêëçñá ðñïãñÜììáôá ðïéï ìåôáöñáóôéêü
> åñãáëåßï õðÜñ÷åé ðïõ íá ôñÝ÷åé óôá Windows;
> (Óçìåßùóç: Óôç äïõëåéÜ ìïõ ÷ñçóéìïðïéþ ôï Trados êáé
> ôï Localization Studio ôçò Microsoft, êáé ôá äýï
> ðáíÜêñéâá êáé âáñåéÜ. Ìå ÷áñÜ ìïõ üìùò áíáêÜëõøá
> ðñüóöáôá Ýíá free&light ðñüãñáììá ðïõ äïõëåýåé ìÝóá
> áðü ôï Word êáé åßíáé ü,ôé ðñÝðåé ãéá freelance
> ìåôáöñÜóåéò.)
> Áí ìå üëá áõôÜ áêïýãïìáé áéñåôéêüò, ðáñáêáëþ
> óõã÷ùñÞóôå ìå. ÕðïèÝôù üìùò üôé õðÜñ÷ïõí ðïëëïß ðïõ
> èÝëïõí íá õðïóôçñßîïõí ôéò ìåôáöñÜóåéò ðñïãñáììÜôùí
> ãéá linux ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôá üðëá ôïõ "å÷èñïý" :)
> 
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Send FREE video emails in Yahoo! Mail!
> http://promo.yahoo.com/videomail/
> 
More information about the I18ngr mailing list