mini howto

nikolas at glossa.net nikolas at glossa.net
Mon Jan 7 15:18:56 EET 2002


Πολύ χρήσιμο, όταν καταλήξεις στο τελικό κείμενο στείλε το μου για επιμέλεια
και διόρθωση αν θέλεις.

Φιλικά, Νίκος Βασιλάκος

>
> Γεια σου Νίκο,
> Πολύ βοηθητικό το κείμενο σου.
> Ακολουθούν σχόλια εντός του γράμματος.
>
> Φιλικά,
> σίμος
>
> Την Κυρ, 06-01-2002 στις 18:13, ο/η Nikos Niktaris έγραψε:
> >
> >
> > Καλησπέρα σας,
> > Σκέφτηκα να βάλω στο niktarin ένα mini howto για τις μεταφράσεις,
> > Δείτε λίγο το κείμενο και πείτε μου μια γνώμη
> >
> > --------------------------------------------------------------------
> > Παρακάτω θα δούμε μερικές οδηγίες για το πως θα πρέπει να γίνεται μια
> > μετάφραση.
> >
> > 1. Αρχικά βρείτε ένα πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει για να το μεταφράσετε,
> > Συνήθος το/τα προγράμματα που οι ίδιοι χρησιμοποιούμε πιο πολύ άλλα όχι
> > μόνο αυτά.
> Οι γενικές κατηγορίες των προγραμμάτων εμφανίζονται στο
> http://www.geocities.com/niktarin/trans_work.html
> Από την επιλογή "About..." μπορείτε γενικά να εντοπίσετε σε ποια ομάδα
> ανήκει το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.
>
> >
> > 2. Βρείτε από την σελίδα "Εργαλεία" το πρόγραμμα μετάφρασεις που σας
> > ικανοποιεί και εάν δεν το έχετε, εγκαταστήστε το.
> > Συνήθως το Kbabel για το KDE και το Gtranslator για το Gnome
>
> Αν γνωρίζετε Emacs, υπάρχει αρκετά καλή υποστήριξη μέσω του "po-mode".
> Περισσότερα για το po-mode, κοιτάξτε στο
> http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML/translators.html
> Στην ίδια σελίδα υπάρχουν γενικές πληροφορίες για νέους μεταφραστές.
>
> >
> > 3. Βρείτε ποιος είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και
> > ενημερώστε τον γιατί μπορεί ήδη κάποιος να δουλέψει σε αυτή τη
> > μετάφραση.
> > Η σελίδα "Εργασίες σε εξέλιξη" και "διανομές" είναι μια καλή αρχή όπου
> > έχουν συγκεντρωθεί τα μερικά έργα μετάφρασης.
> > Θα βρείτε συνδέσμους που χρειάζεσται καθώς και τα e-mail των υπευθύνων
> > των έργων.
> >
> >
> > 4. Ανοίξτε το αρχείο .po ή .pot και αρχίστε την μετάφραση.
> >
> >  Παρακάτω ακολουθούν κάποιοι κανόνες για αυτά τα αρχεία:
> >
> > Αρχικά να πω ότι η διαφορά των αρχείων po και pot είναι ότι το αρχείο po
> > είναι απλό αρχείο μετάφρασης ενώ το pot είναι το πρότυπο (Template)
> > Απλά την πρώτη φορά που θα ανοίξετε ένα αρχείο pot αποθηκεύσετε το ως po
> >
> > I.  ποτέ μην "πειράζετε" τα στοιχεία msgid, απλά συμπληρώστε τα msgstr
> > II. όπου δείτε την ένδειξη fuzzy σημαίνει ότι μπορεί το συγκεκριμένο
> > στοιχείο μπορεί να είναι λάθος,
> > δείτε το και εάν είναι σωστό αφαιρέστε την ένδειξη fuzzy (στο Kbabel
> > αφαιρείται με την εισαγωγή γραμμάτων στο στοιχείο).
> Στα KBabel και gtranslator η χαρακτηρισμός fuzzy αφαιρείτε αυτόματα όταν
> τροποποιήσετε τη μετάφραση. Γιαυτό, όταν κάνετε μια αλλαγή στη μετάφραση
> ενός μηνύματος fuzzy, καλό είναι να είναι ολοκληρωμένη.
>
> (Κατά τη διαχείριση των αρχείων .po μεταξύ των ανανεώσεων των
> μεταφράσεων, μερικά αρχικά μηνύματα τροποποιούνται με αποτέλεσμα η
> μετάφρασή τους να μην είναι πια έγκυρη. Στα αγγλικά χρησιμοποιείτε ο
> όρος "fuzzy" για να δηλωθούν τέτοια μη-ολοκληρωμένα μηνύματα.)
>
> Πριν ξεκινήσετε μια μετάφραση, είναι καλό να ζητήσετε από ένα ειδικό
> αυτοματοποιημένο πρόγραμμα (po-toys) να συμπληρώσει τα μηνύματα του
> αρχείου .po που πρόκειτε να μεταφράσετε με βάσει τα ήδη μεταφρασμένα
> μηνύματα από τις άλλες σχετικές μεταφράσεις. Αυτό το πρόγραμμα
> χρησιμοποιεί αυτό που καλούμε "μεταφραστική μνήμη".
> Σχετικές πληροφορίες για τη χρήση της μεταφραστικής μνήμης υπάρχει στο
> http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/2001-November/000840.html
>
> > III. Ελέγξτε με την εντολή msgfmt -c -v -o /dev/null αρχείο.po μπορείτε
> > να ελέγξετε το αρχείο για σφάλματα.
> (msgfmt -o /dev/null --check --statistics --strict --verbose αρχείο.po)
>
> Για csh/tcsh:
> alias msgcheck 'msgfmt -o /dev/null --check --statistics --strict
> --verbose'
>
> > IV. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα σύμβολα "%", "& ή $"
>
> IV. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα σύμβολα "%", "&", "_" ή "$"
>
> > Το σύμβολο % ακολουθείται συνήθος από τα Αγγλικά γράμματα "d" ή "s" αυτά
> > δεν τα πειράζουμε καθώς χρειάζονται στο πρόγραμμα για να συμπληρώσει
> > κάποια στοιχεία (αριθμούς ή λέξεις γενικά δεν αλλάζουμε το πρώτο γράμμα
> > μετά από το σύμβολό % και $
>
> Είναι σημαντικό να διατηρήσετε τη σειρά και τον αριθμό των δηλώσεων του
> τύπου '%s' ή '%d'. Σε περίπτωση που υπάρχει ανομοιομορφία στον αριθμό ή
> στη σειρά, η εφαρμογή δε θα λειτουργήσει κανονικά. Αυτά χρειάζονται για
> την αντικατάσταση από την εφαρμογή αριθμών ή αλφαριθμητικά.
>
> Όπως θα δείτε παρακάτω, σε ειδικές εφαρμογές που επιτρέπουν μεγαλύτερη
> ποικιλία γραμμάτων, η σημασία του '%χ' αλλάζει. Εδώ, υποδηλώνουν το τύπο
> της πληροφορίας που επιθυμούμε να εμφανιστεί.
>
>
> > Το σύμβολό & χρησιμοποιείται συνήθος για μπορέσει ένα χρήστης με την
>
> Τα σύμβολα & και _ χρησιμοποιούνται συνήθως για μπορέσει ένα χρήστης με
την
>
> > βοήθεια του πληκτρολογίου να ανοίξει μια ετικέτα
> > π.χ. το &Αρχείο σημαίνει ότι εάν ο χρήστης πατήσει τα πλήκτρα Tab + A θα
> > ανοίξει την ετικέτα Αρχείο
>
> (τώρα στο GNOME έχουν περάσει στο "_".)
>
> >
> > VI. Επίσεις το παρακάτω στοιχείο θα πρέπει να μεταφραστεί ως εξής
> > msgid "%A %B %d"
> > msgstr "%A %d %B"
> > καθώς το "Friday August 25" είναι "Παρασκευή 25 Αυγούστου" στα
> > Ελληνικά.
> > όπου %A = ημέρα όπου %d = ημερομηνία και %B = μήνας
> >
> > 5. Γραφτείτε στην λίστα i18n at hellug.gr και στείλτε το μεταφρασμένο
> > αρχείο στην λίστα προς συζήτηση και έλεγχο.
> Για να γραφτείτε στη λίστα,
> http://lists.hellug.gr/i18ngr.php3
> Μπορείτε επίσεις να δείτε τα αρχεία (archives) της λίστας για
> προηγούμενα θέμα που απασχόλησαν τα μέλη.
>
> > Είναι εκπληκτικό μερικές φορές τι έχουμε παραλήψη ή τα λάθη που μας
> > ξεφεύγουν, Κάποιοι βασικοί κανόνες ορθογραφίας θα βρείτε εδώ.
> >
> > 6. Στείλτε το τελικό αρχείο στον υπεύθυνο του έργου.
>
> --------------------------------------------------------------------------
--
> >
>

More information about the I18ngr mailing list