mini howto

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Sun Jan 6 21:41:57 EET 2002


Γεια σου Νίκο,
Πολύ βοηθητικό το κείμενο σου.
Ακολουθούν σχόλια εντός του γράμματος.

Φιλικά,
σίμος

Την Κυρ, 06-01-2002 στις 18:13, ο/η Nikos Niktaris έγραψε:
> 
> 
> Καλησπέρα σας,
> Σκέφτηκα να βάλω στο niktarin ένα mini howto για τις μεταφράσεις,
> Δείτε λίγο το κείμενο και πείτε μου μια γνώμη
> 
> --------------------------------------------------------------------
> Παρακάτω θα δούμε μερικές οδηγίες για το πως θα πρέπει να γίνεται μια
> μετάφραση.
> 
> 1. Αρχικά βρείτε ένα πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει για να το μεταφράσετε,
> Συνήθος το/τα προγράμματα που οι ίδιοι χρησιμοποιούμε πιο πολύ άλλα όχι
> μόνο αυτά.
Οι γενικές κατηγορίες των προγραμμάτων εμφανίζονται στο 
http://www.geocities.com/niktarin/trans_work.html
Από την επιλογή "About..." μπορείτε γενικά να εντοπίσετε σε ποια ομάδα
ανήκει το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

> 
> 2. Βρείτε από την σελίδα "Εργαλεία" το πρόγραμμα μετάφρασεις που σας
> ικανοποιεί και εάν δεν το έχετε, εγκαταστήστε το.
> Συνήθως το Kbabel για το KDE και το Gtranslator για το Gnome

Αν γνωρίζετε Emacs, υπάρχει αρκετά καλή υποστήριξη μέσω του "po-mode".
Περισσότερα για το po-mode, κοιτάξτε στο
http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML/translators.html
Στην ίδια σελίδα υπάρχουν γενικές πληροφορίες για νέους μεταφραστές.

> 
> 3. Βρείτε ποιος είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και
> ενημερώστε τον γιατί μπορεί ήδη κάποιος να δουλέψει σε αυτή τη
> μετάφραση.
> Η σελίδα "Εργασίες σε εξέλιξη" και "διανομές" είναι μια καλή αρχή όπου
> έχουν συγκεντρωθεί τα μερικά έργα μετάφρασης.
> Θα βρείτε συνδέσμους που χρειάζεσται καθώς και τα e-mail των υπευθύνων
> των έργων.
> 
> 
> 4. Ανοίξτε το αρχείο .po ή .pot και αρχίστε την μετάφραση.
> 
>  Παρακάτω ακολουθούν κάποιοι κανόνες για αυτά τα αρχεία:
> 
> Αρχικά να πω ότι η διαφορά των αρχείων po και pot είναι ότι το αρχείο po
> είναι απλό αρχείο μετάφρασης ενώ το pot είναι το πρότυπο (Template)
> Απλά την πρώτη φορά που θα ανοίξετε ένα αρχείο pot αποθηκεύσετε το ως po
> 
> I.  ποτέ μην "πειράζετε" τα στοιχεία msgid, απλά συμπληρώστε τα msgstr
> II. όπου δείτε την ένδειξη fuzzy σημαίνει ότι μπορεί το συγκεκριμένο
> στοιχείο μπορεί να είναι λάθος,
> δείτε το και εάν είναι σωστό αφαιρέστε την ένδειξη fuzzy (στο Kbabel
> αφαιρείται με την εισαγωγή γραμμάτων στο στοιχείο).
Στα KBabel και gtranslator η χαρακτηρισμός fuzzy αφαιρείτε αυτόματα όταν
τροποποιήσετε τη μετάφραση. Γιαυτό, όταν κάνετε μια αλλαγή στη μετάφραση
ενός μηνύματος fuzzy, καλό είναι να είναι ολοκληρωμένη.

(Κατά τη διαχείριση των αρχείων .po μεταξύ των ανανεώσεων των
μεταφράσεων, μερικά αρχικά μηνύματα τροποποιούνται με αποτέλεσμα η
μετάφρασή τους να μην είναι πια έγκυρη. Στα αγγλικά χρησιμοποιείτε ο
όρος "fuzzy" για να δηλωθούν τέτοια μη-ολοκληρωμένα μηνύματα.)

Πριν ξεκινήσετε μια μετάφραση, είναι καλό να ζητήσετε από ένα ειδικό
αυτοματοποιημένο πρόγραμμα (po-toys) να συμπληρώσει τα μηνύματα του
αρχείου .po που πρόκειτε να μεταφράσετε με βάσει τα ήδη μεταφρασμένα
μηνύματα από τις άλλες σχετικές μεταφράσεις. Αυτό το πρόγραμμα
χρησιμοποιεί αυτό που καλούμε "μεταφραστική μνήμη".
Σχετικές πληροφορίες για τη χρήση της μεταφραστικής μνήμης υπάρχει στο
http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/2001-November/000840.html

> III. Ελέγξτε με την εντολή msgfmt -c -v -o /dev/null αρχείο.po μπορείτε
> να ελέγξετε το αρχείο για σφάλματα.
(msgfmt -o /dev/null --check --statistics --strict --verbose αρχείο.po)

Για csh/tcsh:
alias msgcheck 'msgfmt -o /dev/null --check --statistics --strict
--verbose'

> IV. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα σύμβολα "%", "& ή $"

IV. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα σύμβολα "%", "&", "_" ή "$"

> Το σύμβολο % ακολουθείται συνήθος από τα Αγγλικά γράμματα "d" ή "s" αυτά
> δεν τα πειράζουμε καθώς χρειάζονται στο πρόγραμμα για να συμπληρώσει
> κάποια στοιχεία (αριθμούς ή λέξεις γενικά δεν αλλάζουμε το πρώτο γράμμα
> μετά από το σύμβολό % και $

Είναι σημαντικό να διατηρήσετε τη σειρά και τον αριθμό των δηλώσεων του
τύπου '%s' ή '%d'. Σε περίπτωση που υπάρχει ανομοιομορφία στον αριθμό ή
στη σειρά, η εφαρμογή δε θα λειτουργήσει κανονικά. Αυτά χρειάζονται για
την αντικατάσταση από την εφαρμογή αριθμών ή αλφαριθμητικά.

Όπως θα δείτε παρακάτω, σε ειδικές εφαρμογές που επιτρέπουν μεγαλύτερη
ποικιλία γραμμάτων, η σημασία του '%χ' αλλάζει. Εδώ, υποδηλώνουν το τύπο
της πληροφορίας που επιθυμούμε να εμφανιστεί.


> Το σύμβολό & χρησιμοποιείται συνήθος για μπορέσει ένα χρήστης με την

Τα σύμβολα & και _ χρησιμοποιούνται συνήθως για μπορέσει ένα χρήστης με την

> βοήθεια του πληκτρολογίου να ανοίξει μια ετικέτα
> π.χ. το &Αρχείο σημαίνει ότι εάν ο χρήστης πατήσει τα πλήκτρα Tab + A θα
> ανοίξει την ετικέτα Αρχείο

(τώρα στο GNOME έχουν περάσει στο "_".)

> 
> VI. Επίσεις το παρακάτω στοιχείο θα πρέπει να μεταφραστεί ως εξής
> msgid "%A %B %d"
> msgstr "%A %d %B"
> καθώς το "Friday August 25" είναι "Παρασκευή 25 Αυγούστου" στα
> Ελληνικά.
> όπου %A = ημέρα όπου %d = ημερομηνία και %B = μήνας
> 
> 5. Γραφτείτε στην λίστα i18n at hellug.gr και στείλτε το μεταφρασμένο
> αρχείο στην λίστα προς συζήτηση και έλεγχο.
Για να γραφτείτε στη λίστα, 
http://lists.hellug.gr/i18ngr.php3
Μπορείτε επίσεις να δείτε τα αρχεία (archives) της λίστας για
προηγούμενα θέμα που απασχόλησαν τα μέλη.

> Είναι εκπληκτικό μερικές φορές τι έχουμε παραλήψη ή τα λάθη που μας
> ξεφεύγουν, Κάποιοι βασικοί κανόνες ορθογραφίας θα βρείτε εδώ.
> 
> 6. Στείλτε το τελικό αρχείο στον υπεύθυνο του έργου.
> ----------------------------------------------------------------------------
> 
More information about the I18ngr mailing list