Μεταφράσεις ονομάτων χωρών (Ήταν: Re: drakfw)

NKanellopoulos nkan at profile.gr
Fri Oct 12 09:44:43 EEST 2001


Μερικές ορθογραφικές παρατηρήσεις:

> Όπως φαίνετε, αυτό τη νήμα (thread...) πάει να τραβήξει αρκετά
το σωστό: όπως φαίνεται
Σχόλιο: πολύ κοινό λάθος δυστυχώς. Στην παθητική φωνή δεν υπάρχει
κατάληξη -ε

> και ίσως φύγουμε λίγο από το σκοπό μας, της μετάφρασης των ονομάτων των
> χωρών.
> Βάση αυτών, θα ήθελα να προτείνω:
το σωστό: βάσει αυτών
Σχόλιο: δοτική που εκφράζει τρόπο (η βάσις, της βάσεως, τη βάσει,...)

Δυστυχώς δεν έχω αρκετό χρόνο για να κάνω και άλλες μεταφράσεις
(μετέφρασα το HardDrake) αλλά μπορώ να ελέγχω την ορθογραφία των
έτοιμων μεταφράσεων.

Νίκος Κανελλόπουλος
http://nk.wzpro.net/linux


More information about the I18ngr mailing list