ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ: ΜεταφραστικΜεταφραστική Μνήμη

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Thu Nov 1 02:49:33 EET 2001


Παράδειγμα χρήσης μεταφραστικής μνήμης για το abiword

    1. rpm -Uvh
      http://www.suse.de/~ke/po-toys/po-toys-0.3.4-0.i386.intern.rpm
    2. mkdir TRANSLATIONMEMORY
    3. cd TRANSLATIONMEMORY
    4. mkdir po
    5. cd po
    6. wget
      http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/stable/po/
    7. grep -- '-el.po' index.html | awk -F\" '{printf "wget
      	http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/stable/po/%s\n", $6}' 	|sh
    8. cd ..
    9. po-make-memory.sh --memory memory --language el --cleanup
      --add-obsolete po/*.po

Το παραγόμενο αρχείο memory.el.po είναι η μεταφραστική μνήμη.
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μεταφράσουμε το abiword.

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μεταφράσουμε το abiword.

    1. wget
      http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/stable/po/abiword.pot
    2. po-initialize.sh memory.el.po abiword.pot abiword.el
    3. vi abiword.el (τροποποίηση της κεφαλίδας)
    4. msgfmt -o /dev/null --statistics --strict --verbose
      abiword.el

έξοδος: 111 translated messages, 418 fuzzy translations, 97 untranslated
messages.

σίμος

Υ.Γ.
Νίκο, πες μου αν θέλεις να σου στείλω το παραπάνω αρχείο abiword.el.
More information about the I18ngr mailing list