Μεταφράσεις_του GNOME: Δοκιμάστε_και_εσείς!

Panayotis Pakos aeikineton at yahoo.com
Mon Dec 10 10:17:25 EET 2001


> Σχόλια επί των μετάφρασεων.
> 
> 7. View in internal image viewer = Προβολή με
> ενσωματωμένο θεατή
> εικόνων. Χμμ, είμαι ακόμα ανοικτός σχετικά με τα
> 	view: προβολή
> 	viewer: θεατής ή χρήση "προβολή" περιφραστικά
Προβολή με ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής εικόνων.
> 8. Deselection: Αποεπιλογή (υπάρχει;)
Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως η "κατάργηση επιλογής".
> 9. Extract: εξαγωγή (όμως Export=?, λόγω του
> Import).
"Εξαγωγή", εκτός αν προτιμάτε το "αφαίρεση" ή το
"απόσπαση".
> 2. Drag and Drop: Σύρτε και Ρίξτε (έτσι το έχεις,
> απλά το καταγράφω)
Τι λέτε για το "μετακίνηση και απόθεση";
> 3. credits: πιστώσεις (ευχαριστίες;, αναφορές;)
Εάν εννοεί το ανθρώπινο δυναμικό που συνεργάστηκε για
τη δημιουργία ενός προϊόντος, προτείνω το
"συντελεστές".
> 4. puzzle: εικονογρίφο (έτσι το έχεις, το
> καταγράφω.) (Ενναλ: παζλ)
Αν αφορά παιχνίδι, τότε ταιριάζει το "Σπαζοκεφαλιά".
> 5. locale: τοπικότητας (έτσι το έχεις, το
> καταγράφω.)
Προσοχή στη χρήση του! Είναι ουσιαστικό ("τοπική
ρύθμιση").
> 2. highlight(v): αναδεικνύω(ρ). το ουσιαστικό πώς
> είναι;
> (αν δεν είναι "αναδείκνιση", πείτε να το φτιάξω)
Είναι "ανάδειξη", αλλά μπορείς να το πεις και
"επισήμανση".


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Send your FREE holiday greetings online!
http://greetings.yahoo.comMore information about the I18ngr mailing list