ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: abiword (Ήταν Re: abiword.po)

Αλέξανδρος Διαμαντίδης adia at hellug.gr
Sat Dec 8 13:45:42 EET 2001


* Simos Xenitellis <simos74 at gmx.net> [2001-12-07 23:45]:
> 4. Zoom: εστίαση

Μήπως είναι «μεγέθυνση»; Δε χρησιμοποιώ το abiword οπότε δεν ξέρω σε τι
αναφέρεται.

> 5. smart quotes: έξυπνων μνημονεύσεων

«έξυπνα εισαγωγικά»: είναι η λειτουργία που μετατρέπει τα απλά
εισαγωγικά ("") στα στρογγυλεμένα (U+201C, U+201D - υπάρχουν στο Unicode
και στις κωδικοσελίδες της Microsoft).

-- 
Αλέξανδρος Διαμαντίδης * adia at hellug.grMore information about the I18ngr mailing list