Εναλλαγή καταστάσεων

Vasilis Vasaitis vasaitv at visual.bt.co.uk
Mon Oct 23 19:26:51 EEST 2000


On Mon, Oct 23, 2000 at 03:40:34PM +0000, simos at pc96.ma.rhbnc.ac.uk wrote:
> On Sat, 21 Oct 2000, Nikos Theodorou wrote:
> 
> > 	Ξέχασα να το πω σε άλλο γράμμα. Οι τρόποι εναλλαγής καταστάσεων που
> > έχουν προταθεί ως τώραείναι για δύο καταστάσεις. Αν περάσουμε σε 3 ή 4
> > καταστάσεις, μία δυνατότητα, εφ'όσον υποστηρίζεται από τα Χ είναι με
> > (πλήκτρο)+(αριθμό), για παράδειγμα Alt+F1 για λατινικά, Alt+F2 ισο7
> > ελληνικά κλπ. Στα πρότυπα του EXTKB.EXE που είχαμε στο dos. 

  Όχι, οι τρόποι εναλλαγής που έχουν προταθεί περνάνε κυκλικά από όλες τις
καταστάσεις, και μάλιστα μερικοί προς και τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, για
παράδειγμα, στην περίπτωση του Ctrl-Shift, με τα αριστερά πλήκτρα πάει στην
προηγούμενη κατάσταση, και με τα δεξιά στην επόμενη. Αυτό γίνεται κυκλικά,
γι' αυτό και όταν οι καταστάσεις είναι δύο φαίνονται να κάνουν το ίδιο
πράγμα.

> Ότι και να διαλέξουμε, πρέπει να είναι κάτι που θα χρησιμοποιηθεί και
> από όλους τους άλλους χρήστες των XFree86. 
> 
> Ένα άλλο σημείο ελέγχου είναι ο συνδιασμός πλήκτρων να μην αντιστοιχεί
> με λειτουργία που χρησιμοποιεί κάποιος διαχειριστής παραθύρων ή και 
> προγράμματα.

  Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. :-( Εγώ πάντως νομίζω ότι τα κυκλικά είναι
αρκετά καλά.

> Αυτό που πιστεύω ότι είναι εφικτό, είναι να εμπλουτιστεί το αρχείο group
> με επιπλέον συνδιασμούς (π.χ. Alt-Shift), και να δίνετε στον χρήστη
> η δυνατότητα να επιλέγει τον αγαπημένο συνδιασμό. 
> Ερώτημα: είναι δυνατόν να αλλάξει ο συνδιασμός πλήκτρων χωρίς να απαιτήται
> επανεκκίνιση του εξυπηρετητή Χ; Έχει διαβάσει κανείς το XKBlib.ps;

  Για την πρώτη ερώτηση, δες το setxkbmap(1). Για την δεύτερη, δε νομίζω να
μας χρειάζεται.

-- 
Vasilis Vasaitis
vasaitv at visual.bt.co.uk
+44-1473-606535
More information about the I18ngr mailing list