Εναλλαγή καταστάσεων

simos at pc96.ma.rhbnc.ac.uk simos at pc96.ma.rhbnc.ac.uk
Mon Oct 23 18:40:34 EEST 2000


On Sat, 21 Oct 2000, Nikos Theodorou wrote:

> 	Ξέχασα να το πω σε άλλο γράμμα. Οι τρόποι εναλλαγής καταστάσεων που
> έχουν προταθεί ως τώραείναι για δύο καταστάσεις. Αν περάσουμε σε 3 ή 4
> καταστάσεις, μία δυνατότητα, εφ'όσον υποστηρίζεται από τα Χ είναι με
> (πλήκτρο)+(αριθμό), για παράδειγμα Alt+F1 για λατινικά, Alt+F2 ισο7
> ελληνικά κλπ. Στα πρότυπα του EXTKB.EXE που είχαμε στο dos. 
> 

Ότι και να διαλέξουμε, πρέπει να είναι κάτι που θα χρησιμοποιηθεί και
από όλους τους άλλους χρήστες των XFree86. 

Ένα άλλο σημείο ελέγχου είναι ο συνδιασμός πλήκτρων να μην αντιστοιχεί
με λειτουργία που χρησιμοποιεί κάποιος διαχειριστής παραθύρων ή και 
προγράμματα.

Νομίζω ότι τα Αλτ-Fx χρησιμοποιούνται από το fvwm95 (Alt-F4 για κλείσιμο 
παραθύρου) και υποψιάζομε ότι θα έχουν κάποια λειτουργία και από 
προγράμματα όπως το StarOffice.

Οι διαθέσιμοι συνδιασμοί χαρακτήρων για μεταφορά μεταξύ πληκτρολογίων
ορίζονται στο αρχείου group ($ locate group) και υπάρχουν μερικοί
συνδιασμοί εξ' ορισμού από τους οποίους μπορείς να διαλέξεις
ποιον θέλεις να ενεργοποιήσεις. Το πιο απλό είναι με το πλήκτρο
Alt, που κλειδώνει το πληκτρολόγιο στην άλλη κατάσταση.

Για οτιδήποτε αλλαγές στο συνδιασμό πλήκτρων για αλλαγή πληκτρολογίου
πρέπει να ενημερωθεί το παραπάνω αρχείο, και ο τρόπος αλλαγής του είναι
μέσα από τις λίστες του XFree86.

Αυτό που πιστεύω ότι είναι εφικτό, είναι να εμπλουτιστεί το αρχείο group
με επιπλέον συνδιασμούς (π.χ. Alt-Shift), και να δίνετε στον χρήστη
η δυνατότητα να επιλέγει τον αγαπημένο συνδιασμό. 
Ερώτημα: είναι δυνατόν να αλλάξει ο συνδιασμός πλήκτρων χωρίς να απαιτήται
επανεκκίνιση του εξυπηρετητή Χ; Έχει διαβάσει κανείς το XKBlib.ps;

σίμος
More information about the I18ngr mailing list