Οραμα :-)

Nikos Mavroyanopoulos nmav at hellug.gr
Thu Oct 12 22:53:54 EEST 2000


On Thu, Oct 12, 2000 at 02:47:39PM +0300, Panayotis Vryonis wrote:
> Σας καλημερίζω και εγώ. Καλή ιδέα η ξεχωριστή λίστα.

> Έχουμε για παράδειγμα το ISO-8859-7. Τί
> *ακριβώς* περιλαμβάνει; Στο internet δεν το
> βρήκα πουθενά.
Αν δεν βρούμε πουθενά αλλού, ίσως ο κώδικας της libc (locales) 
να έχει περισσότερες πληροφορίες.

> Όταν γίνονται sort τα ελληνικά, που πάνε τα
> τονούμενα/διαλυτικά κ.λ. Πώς πρέπει να υλοποιήται
> ένα σωστό sorting ελληνικών;
εδώ βοηθάει η libc που τα έχει έτοιμα όλα αυτά. Αρκεί η
qsort, ένα LC_COLLATE=greek και τα υπόλοιπα είναι ένα 
compare function της μορφής:
 int
  compare_elements (char **p1, char **p2) {
    return strcoll (*p1, *p2);
  }


> Παναγιώτης.

-- 
Nikos Mavroyanopoulos
mailto:nmav at hellug.grMore information about the I18ngr mailing list