Διάταξη πληκτρολογίου - αποσαφήνιση

Vasilis Vasaitis vasaitv at visual.bt.co.uk
Thu Oct 12 14:32:45 EEST 2000


On Wed, Oct 11, 2000 at 11:44:10AM +0000, simos at pc96.ma.rhbnc.ac.uk wrote:
> 
> θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις για τη διάταξη πληκτρολογίου.
> 
> α. Η διάταξη πληκτρολογίου δε σημαίνει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του
> τί είναι γραμμένο ως λεζάντα σε κάθε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο με το γράμμα
> που θα εμφανιστεί όταν το πλήκτρο πατηθεί;
> 
> Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποιος ένα πληκτρολόγιο με βρετανική διάταξη και
> να το χρησιμοποιεί μόνο για γράψιμο ελληνικών και ιταλικών. Στην περίπτωση
> αυτή, το πλήκτρο π.χ. '#' θα βρίσκετε γεωγραφικά δίπλα στο Enter, σε κάθε
> γλώσσα.

  Ερμ, όχι, τα πράγματα δεν δουλεύουν καθόλου έτσι. Οι οδηγοί πληκτρολογίου
γενικά δεν έχουν ιδέα τι σύμβολα έχουν πάνω τους τα πλήκτρα (ούτε το ίδιο το
πληκτρολόγιο, εδώ που τα λέμε). Η διάταξη μετά καθορίζει ποιο σύμβολο θα
αντιστοιχεί σε κάθε πλήκτρο, ανεξάρτητα από την μουτζούρα που το πλήκτρο
έχει πάνω. Αν αυτό σου φαίνεται μη παραγωγικό, σκέψου ότι μου επιτρέπει, για
παράδειγμα, οταν βρω ένα γερμανικό πληκτρολόγιο μπροστά μου (ναι, μου έχει
τύχει), αντί να κάτσω να μάθω τις καινούριες θέσεις, απλά να ρίξω ένα US
layout και να βρίσκω τα σωστά πλήκτρα από μνήμης.

> β. Ο ορισμός της διάταξης πληκτρολογίου μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τις
> γλώσσες που χρησιμοποιούνται; Συγκεκριμένα μέσω ενός ορισμού ότι
> π.χ. το πληκτρολόγιο έχει τη διάταξη 'gb'
> 
> Layout "gb"

  Όχι, όπως γίνεται εμφανές από τα παραπάνω. Γι' αυτό για εμάς το ιδανικό θα
ήταν να μπορούμε να παίρνουμε ένα οποιοδήποτε layout και απλά να
καταγράφουμε τις αλλαγές στην ελληνική κατάσταση, όμως μας σταματάει το ότι
δεν μπορούν να μεταφερθούν τα σύμβολα μεταξύ group, τουλάχιστον απ' όσο
ξέρουμε (θα κάνω σχετική ερώτηση μάλλον).

> Ευχαριστώ,
> Σίμος Ξενιτέλλης

-- 
Vasilis Vasaitis
vasaitv at visual.bt.co.uk
+44-1473-606535
More information about the I18ngr mailing list