Διάταξη πληκτρολογίου - αποσαφήνιση

simos at pc96.ma.rhbnc.ac.uk simos at pc96.ma.rhbnc.ac.uk
Wed Oct 11 14:44:10 EEST 2000


θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις για τη διάταξη πληκτρολογίου.

α. Η διάταξη πληκτρολογίου δε σημαίνει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του
τί είναι γραμμένο ως λεζάντα σε κάθε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο με το γράμμα
που θα εμφανιστεί όταν το πλήκτρο πατηθεί;

Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποιος ένα πληκτρολόγιο με βρετανική διάταξη και
να το χρησιμοποιεί μόνο για γράψιμο ελληνικών και ιταλικών. Στην περίπτωση
αυτή, το πλήκτρο π.χ. '#' θα βρίσκετε γεωγραφικά δίπλα στο Enter, σε κάθε
γλώσσα.

β. Ο ορισμός της διάταξης πληκτρολογίου μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τις
γλώσσες που χρησιμοποιούνται; Συγκεκριμένα μέσω ενός ορισμού ότι
π.χ. το πληκτρολόγιο έχει τη διάταξη 'gb'

Layout "gb"

Ευχαριστώ,
Σίμος Ξενιτέλλης
More information about the I18ngr mailing list