Σχετικά με την ακατάπαυστη προώθηση κινητών τηλεφώνων μέσω του πλανήτη

Αλέξανδρος Διαμαντίδης adia at hellug.gr
Fri Jun 3 15:09:22 EEST 2011


* P. Christeas [2011-06-03 12:39]:
> συμφωνώ. Να βάλουμε έναν κανόνα και να λέμε ότι η διαφήμιση τηλεφώνων ή 
> εφαρμογών android που δεν είναι 100% ανοιχτές ΔΕΝ συμφωνεί με τη λογική των 
> blogs μας.

Δεν παρακολουθώ το planet.hellug.gr, αλλά συμφωνώ με το παραπάνω. Κι
όταν λέμε 100% να εννοούμε και το κομμάτι του GSM:

http://bb.osmocom.org/trac/

Αλέξανδρος


More information about the Hellug mailing list