Πρόσκληση συμμετοχής στο Φεστιβάλ Νεολαίας του ΛΑΟΣ

Konstantinos Koukopoulos kouk at noc.uoa.gr
Thu Oct 21 11:13:28 EEST 2010


On Thu 21.Oct.10 02:52, Theodore J. Soldatos wrote:
>Μου ζητάς Νίκο να συνεργαστώ στη νομιμοποίηση των φασιστών για να αποδείξω ότι
>είμαι προοδευτικός; 

Ξαναειπώθηκε: δεν χρειάζεται το ΛΑΟΣ νομιμοποίηση όπως ούτε και το ΚΚΕ
(πια). Είναι πλήρως νομιμοποιημένες και θεσμοθετημένες εκφράσεις του
πολιτεύματος αυτής της χώρας.  Ξεπέρασε το.

> Είναι κομπλεξικός όποιος αντιστέκεται στο φασισμό και στο
>ρατσισμό;

Όχι. Αλλά μπορεί και να είναι.

>Μιλάς για συμμαχίες: ο σκοπός αγιάζει τα μέσα δηλαδή;

Στην προκειμένη περίπτωση θα έλεγα ότι είναι ανάποδα: τα μέσα, δηλαδή η
δημοκρατική συμμετοχή, αγιάζουν τον σκοπό. Εάν θέλετε να λέτε ότι το
HELLUG έχει έναν πολιτικό στόχο (στα πλαίσια του υφιστάμενου
πολιτεύματος) τότε αυτό είναι κάτι που κατακτάται δια της επαφής με τις
πολιτικές διαδικασίες και τους θεσμούς όπως τα κόμματα. Και η προώθηση
των τεσσάρων ελευθεριών κατά FSF είναι ουσιαστικά ένας πολιτικός στόχος.

>Θα λειτουργήσουμε ως λομπίστες και θα συμμαχήσουμε με τον διάβολο για
>το καλό του Linux; Και ναι, *όλοι* οι υποστηρικτές του ΛΑΟΣ είναι
>ρατσιστές, κανένας μη ρατσιστής δεν θα υποστήριζε τις θέσεις τους περί
>εβραίων κλπ. Μιλάμε για επίσημες δηλώσεις του προέδρου και βασικών
>στελεχών. Αρνούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα με βάση καταγωγή,
>χρώμα, θρησκεία και σεξουαλικό προσανατολισμό. Πώς λέγεται αυτό;
>"Διαφορετική πολιτική άποψη";

Όταν εκφράζεται μέσα από τους πολιτικούς θεσμούς και είναι σύμφωνη με το
Σύνταγμα, ναι, ονομάζεται πολιτική άποψη. Εάν έχεις στοιχεία ότι τα μέλη
του ΛΑΟΣ είναι ρατσιστές με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων
τότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Διαφορετικά είσαι πιο κοντά στους
φασίστες απ'ότι νομίζεις.

>Επαναλαμβάνω: η πρόσκληση εντάσσεται στην προσπάθεια να παρουσιάσουν ένα δήθεν
>δημοκρατικό προσωπείο ώστε να εξαπατήσουν τον κόσμο.

Απ'ότι βλέπω και ορισμένοι εδώ μέσα θα έπρεπε να ψάξουν να βρουν ένα
δημοκρατικό προσωπείο, γιατί εκτίθενται.


More information about the Hellug mailing list