Η θέση του Eυρωπαικόυ Λαικού Κόμματος (ΕΛΚ) (Νέα Δημοκρατία) για το ελέυθερο λογισμικό

Drsys drsys at altctrl.cc
Fri Jun 5 19:30:01 EEST 2009


H Ρόδη Κράτσα, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας και Α' Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου απάντησε στην ερώτηση απο το ιστοτοπο adslgr.com :

Έχοντας δει το τελευταίο διάστημα την Eυρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει μεγάλα αντιμονοπωλιακά πρόστιμα εναντίον της Microsoft,
και ενώ κάποιες από τις χώρες της Ε.Ε. ήδη κάνουν στροφή προς άλλες λύσεις,
τι θα μπορούσε να γίνει προς την στήριξη και ανάπτυξη του open source λογισμικού σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο ? 

Απάντηση : 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ανοικτού λογισμικού ήδη από το 1998, χρηματοδοτώντας δεκάδες ερευνητικά προγράμματα. 
Το 2007 χρηματοδότησε έκθεση από το Πανεπιστήμιο Ηνωμένων Εθνών στο Μάαστριχτ, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ανοικτό λογισμικό θα μπορούσε να προσφέρει μακροπρόθεσμα δυνατότητες αποταμίευσης στους δημόσιους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις.
Εντούτοις, η έκθεση προειδοποίησε ότι μια κίνηση προς τo ανοικτό λογισμικό θα μπορούσε να αυξήσει βραχυπρόθεσμα τις δαπάνες, κυρίως λόγω της ανάγκης επανακατάρτισης των χρηστών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λοιπόν συμβάλει σημαντικά στο να υπολογιστεί το κόστος της μετάβασης από το ιδιόκτητο λογισμικό σε ανοικτό.
 Από εκεί και πέρα, επαφίεται στις εθνικές κυβερνήσεις, τους κρατικούς οργανισμούς, τους ΟΤΑ αλλά και τις ιδιωτικές εταιρείες σε κάθε χώρα να υλοιποιήσουν τη μετάβαση σε εφαρμογές ανοικτού λογισμικού,
 στον βαθμό που εκτιμούν ότι αυτό θα τους συμφέρει και ότι δεν θα διακυβεύσει την αποτελεσματικότητα των εργασιών τους.More information about the Hellug mailing list