Οικολόγοι πράσινοι και ελεύθερο λογισμικό

Christos Zouboulidis czubul at yahoo.com
Fri Jun 5 14:04:34 EEST 2009


Παιδιά το κείμενο το επιμελήθηκα εγώ, είμαι μέλος του Thelug και πήρα πρωτοβουλία για το θέμα με την στήριξη και άλλων μέσα στο κόμμα. Υπήρξαν λίγες επιφυλάξεις από κάποιους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνική διάσταση του ζητήματος, αλλά ξεπεράστηκαν και το κείμενο οδεύει προς ψήφιση από το Συνέδριο. Μετά από αυτό στόχος θα είναι για αρχή να προωθήσουμε την χρήση ελέυθερου λογισμικού στα μέλη και τα όργανα των Οικολόγων Πράσινων.

Πιστεύω πως θα είναι πολύ χρήσιμο , ίσως και απαραίτητο να συνεργαστούμε για κοινές δράσεις και ενέργειες (πχ να βρεθούν κάποιοι διαθέσιμοι να συμμετάσχουν σε σχετική θεματική ομάδα και ίσως κάποιος να κάνει μια εισήγηση στο συνέδριο στο τέλος Ιουνίου)

Χρήστος


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20090605/fba9ffab/attachment.htm>


More information about the Hellug mailing list