Re: Οικολόγοι πράσινοι και ελεύθερο λογισμικό

Eleftherios Kosmas elkosmas at gmail.com
Fri Jun 5 17:39:04 EEST 2009


2009/6/5 Theodore Lytras <thlytras at gmail.com>

> Χμμ... για δείτε τι γράφουν στο site τους:
>
>
> http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=362:eurelec090603&catid=32:eurolist&Itemid=13
>
> (αντιγράφω:)
> ---
> Γιατί Ελεύθερο Λογισμικό
>
> Συγκεκριμένα το ελεύθερο λογισμικό υπερτερεί διότι:
>
> Δίνει προτεραιότητα στην ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του
> χρήστη και όχι των εμπορικών σκοπιμοτήτων του παραγωγού
>
>  * Αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών βελτιώσεων με συνεργασία μιας
> ζωντανής κοινότητας χρηστών και παραγωγών και δεν εξαρτάται από τις
> μενονωμένες προσπάθειες περιορισμένου αριθμού συντελεστών
>  * Ο χρήστης ελεύθερου λογισμικού, είτε είναι απλός καταναλωτής
> έιτε εμπορικός, κοινωνικός ή κρατικός οργανισμός δεν εξαρτάται από τις
> εμπορικές σκοπιμότητες του παραγωγού αλλά είναι ελεύθερος με δικά του
> μέσα να τροποποιήσει, βελτιώσει να συντηρήσει αλλά και να διαδόσει τον
> κώδικα
>  * Το ελεύθερο λογισμικό είναι σταθερότερο και με λιγότερες
> τεχνικές ατέλειες από το αντίστοιχο κλειστού κώδικα
>  * Το ελεύθερο λογισμικό είναι ασφαλέστερο απέναντι σε κακόβουλες
> επιθέσεις από το αντίστοιχο λογισμικό κλειστού κώδικα
>
> [snip, snip]
>
> Οικολόγοι Πράσινοι - νέες πολιτικές
>
> Αποτελεί λοιπόν προτεραιότητα των Οικολόγων Πράσινων να προωθήσουν
> νομοθετικές πρωτοβουλίες και πολιτικές οι οποίες:
>
>  * Συντελούν στην σταδιακή αναμόρφωση των υπαρχόντων περιορισμών
> στην διακίνηση επιστημονικής γνώσης και πολιτισμικού περιεχομένου μέσα
> από ρυθμίσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, πατεντών και διπλωμάτων
> ευρεσιτεχνίας, που θα προστατεύουν τους δημιουργούς χωρίς να
> εμπορευματοποιούν την πρόσβαση στη γνώση και τον πολιτισμό.
>  * Προάγουν τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα και την
> καθιέρωση και χρήση ανοιχτών προτύπων σε όλες τις πληροφοριακές
> υποδομές για τη μείωση των ψηφιακών διακρίσεων και τη διευκόλυνση της
> ισότιμης συμμετοχής στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση κα στη δημόσια
> πληροφορία όλων των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, εθνοτικής καταγωγής και
> κοινωνικών μειονεκτημάτων ώστε να διασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή
> τους στην ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης.
>  * Προωθούν και διαδίδουν την χρήση ελεύθερου λογισμικού και
> λογισμικού ανοιχτού κώδικα σε κάθε βαθμίδα της δημόσιας διοίκησης αλλά
> και του ιδιωτικού τομέα, φροντίζοντας ταυτόχρονα την αποφυγή
> δημιουργίας μονοπωλίων στην αγορά λογισμικού.
>  * Απαιτούν κάθε δημόσια προμήθεια λογισμικού να γίνεται μέσα σε
> πλαίσιο που εξασφαλίζει ίση μεταχείριση μεταξύ προϊόντων ανοιχτού και
> κλειστού κώδικα.
>  * Ενθαρρύνουν τη χρήση ελεύθερου λογισμικού στο εκπαιδευτικό
> σύστημα και ταυτόχρονα την παραγωγή του από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
>  * Υποστηρίζουν την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού από την πολιτεία
> και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, συμπεριλαμβάνοντας τον δημόσιο τομέα στην
> διαδικασία παραγωγής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου
>  * Απαιτούν ότι ο πηγαίος κώδικας κάθε λογισμικού, καθώς και κάθε
> προϊόν επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου που αναπτύσσεται με
> δημόσια κονδύλια θα διατίθεται με κατάλληλες άδειες ελεύθερης χρήσης.
>
> ---
>
> Αν ο συγγραφέας αυτού του κειμένου είναι κάποιος που διαβάζει τη
> λίστα, τον παρακαλώ να αποκαλυφθεί και να λάβει τα συγχαρητήρια!
>
> Δε φανταζόμουν ποτέ οτι θα έβλεπα τόσο εμπεριστατωμένες θέσεις σε
> κείμενο θέσεων πολιτικού κόμματος!
>
> Μπράβο τους, μόλις κέρδισαν +1 ψήφο από μένα (για τις εθνικές εκλογές,
> δυστυχώς την Κυριακή δε θα καταφέρω να πάω στο νησί για να τους
> ψηφίσω), και ελπίζω τα άλλα κόμματα να παραδειγματιστούν!
>
> Θοδωρής
>
> Υ.Γ.: Αν υπάρχουν κάπου διατυπωμένες θέσεις και άλλων κομμάτων για τα
> θέματα αυτά, νομίζω θα ήταν καλό όποιος θέλει να τις υποδείξει στη
> λίστα, σίγουρα ενδιαφέρουν όλους μας!
>

Θοδωρή ελπίζω να μην βγω off-topic.
Είδα ότι υπεγράφη το Σύμφωνο Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Pact) και
από Έλληνα υποψήφιο Ευρωβουλευτή α
(δες παρακάτω)
http://www.freesoftwarepact.eu/signatories#Greece

Λες και να δούμε και άλλα κόμματα να υιοθετούν το Ελεύθερο Λογισμικό;

-- 
http://elkosmas.gr
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20090605/1aea248a/attachment-0001.htm>


More information about the Hellug mailing list