Πρόταση βελτίωσης των όρων χρήσης του hellug forum

nikos roussos nikos at autoverse.net
Wed Oct 8 03:30:17 EEST 2008


παρά την προτροπή του παναγιώτη, αποφάσισες να συνεχίσεις στο ίδιο υβριστικό
μοτίβο. η συμμετοχή μου στο παρόν thread τελειώνει εδώ. ζητώ συγνώμη απ'
όσους παρακολουθούν τη λίστα αν με τα τα δύο τελευταία mails μου διαιώνισα
μια συζήτηση που τράβηξε μεγαλύτερη προσοχή απ' όση της άξιζε.


-- 
nikos roussos
pgp: 1AFCC7D3
[ http://autoverse.net/ ]
More information about the Hellug mailing list