Πρόταση βελτίωσης των όρων χρήσης του hellug forum

Angelos Karageorgiou angelos at unix.gr
Wed Oct 8 00:54:29 EEST 2008


Nick Demou wrote:
> Κύριε Ρούσο, θα σημειώσω παρακάτω σε ποια σημεία της απάντησης σας
> λέτε ψέματα, αντιφάσκετε, αποκρύπτεται γεγονότα και ειρωνεύεστε.
> ...................................................................
unsubscribe me please!!!!!
More information about the Hellug mailing list