Απάντηση από το κτηματολόγιο ΑΕ!

Michael Iatrou m.iatrou at freemail.gr
Mon Jun 30 20:47:12 EEST 2008


When the date was Monday 30 June 2008, Jimmy Angelakos wrote:

> Ναι, είναι σαφώς προσβλητικό να πεις κάποιον ανίκανο, ενώ μπορεί απλά
> να είναι ανενημέρωτος. Ως χρήστες / φίλοι του ελεύθερου / ανοιχτού
> λογισμικού είναι καθήκον μας να ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτό. Πολλοί
> επαγγελματίες πληροφορικής στην Ελλάδα δεν έχουν καμία επαφή με το
> ελεύθερο λογισμικό. Αυτό δε σημαίνει πως είναι ανίκανοι ούτε σημαίνει
> πως είναι λακέδες της Microsoft.

Ένας web developer που δεν ξέρει τον Firefox δεν είναι απλά «ανενημέρωτος». 
Δεν είμαι καν σίγουρος αν το «ανίκανος» δίνει τη πλήρη διάσταση.

Από την άλλη, ο web developer μπορεί κάλλιστα να ξέρει τον Firefox, αλλά να 
μην ήταν στα specs που παρέλαβε. Κυρίως γι αυτό ο χαρακτηρισμός είναι 
άστοχος.

-- 
 Michael IatrouMore information about the Hellug mailing list