[Fwd: Re: News and question.]

DJ Art djart at linux.gr
Wed Nov 27 19:03:02 EET 2002


On Sunday 24 November 2002 12:02, DJ Art wrote:

> > Επί τη ευκαιρία, ξαναθυμίζω ότι πρέπει να γραφτεί ένα κείμενο με
> > τις θέσεις του HEL.L.U.G. στο θέμα. Το παρακάτω mail του Pilch
> > περιέχει σημαντική βοήθεια. Ξαναρωτάω αν προτίθεται κανείς να το
> > αναλάβει.
>
> Ok, I'll take over this task. I'll check out all those links that
> Hartmut gave us and based on his draft and I'll write a document
> describing Hellug's proposals and counter-proposals. (with lots of
> translated parts from the "Call for Action" document).

οκ, ετοίμασα ένα σχετικό κείμενο. όλα τα σχόλια και οι διορθώσεις 
δεκτές, φυσικά.

Επιπλέον, για κάποια πράγματα δεν είμαι και τόσο γνώστης, οπότε είναι 
αναγκαία η βοήθεια οποιουδήποτε γνωρίζει λεπτομέρειες (για παράδειγμα, 
κάπου στη μέση που αναφέρει Ανθρώπινα Δικαιώματα, Άρθρο 5 και 10).

Ιδέα: θα μπορούσαμε να κάνουμε fork το παρακάτω κείμενο σε περισσότερα 
κομμάτια και να το στείλουμε σε φορείς όπως: ο Τύπος, Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, σε Καθηγητές Πανεπιστημίων και άλλους φορείς κλπ, ώστε:

α) από μερικούς να ζητάμε να το δημοσιεύσουν για να γίνει γνωστό.

πιο συγκεκριμένα, σκέφτομαι να το στείλω στο Δήμου. Ναι, όσο κι αν τον 
μισείτε μερικοί ;) πιστεύω πως θα μπορούσε να βοηθήσει πάνω στο 
συγκεκριμένο θέμα.

β) από άλλους, όπως οι Καθηγητές των Πανεπιστημίων, να ζητάμε να βάλουν 
την υπογραφή τους κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να μας πούνε αν συμφωνούν ή 
όχι και αν συμφωνούν να ακουστεί το όνομά τους ως υποστηρικτές της 
ιδέας. Πέρα από Καθηγητές Πανεπιστημίων, πού αλλού θα μπορούσαμε να 
απευθυνθούμε ??

να δημιουργήσουμε, δηλαδή, μια δικιά μας τοπική λίστα με Signatories και 
αν καταφέρουμε, να ακουστούν "μεγάλα" ονόματα μέσα σε αυτήν. Και μετά, 
αν πετύχει τα στέλνουμε όλα αυτά πάλι στους ευρωβουλευτές και στον 
Τύπο. (πέρα από την προπαγάνδα που θα κάνουμε στα site μας).*** Start ***

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Χρηστών και Φίλων Linux στο θέμα των
κατοχυρώσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντες) των εφευρέσεων που
εφαρμόζονται σε υπολογιστή

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,

Μέσω αυτής της επιστολής θα θέλαμε να σας προωθήσουμε τις ιδέες και τις
προτάσεις μας σχετικά με το θέμα των κατοχυρώσεων διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή (πατέντες
λογισμικού).

Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν στις 20 Φεβρουαρίου του 2002 πρότεινε να θεωρούνται
ως εφευρέσεις τα προγράμματα (λογισμικό) των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Μια τέτοια απόφαση θα έχει σαν αποτέλεσμα να κατοχυρώνονται ως πατέντες
οποιοιδήποτε αλγόριθμοι ή λογικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των
επιχειρησιακών μεθόδων, τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά ενός
προγράμματος για ηλεκτρονικό υπολογιστή (π.χ. μνήμη, είσοδος/έξοδος
κλπ). Η δικιά μας θέση είναι υπέρ της ελεύθεριας του υπολογιστικά
υποβοηθούμενου συλλογισμού, του υπολογισμού, της οργάνωσης και της
διατύπωσης και των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών λογισμικού
(προγραμματιστές), ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουμε το δικαίωμα κατοχύρωσης
ευρεσιτεχνίας των τεχνικών εφευρέσεων, σύμφωνα με τις διαφοροποιήσεις
που έχουν επιλυθεί στην ευρωπαϊκή σύμβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
(EPC), τη συνθήκη TRIPs και την κλασσικό δίκαιο διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας. Υπέρ της ίδιας θέσης έχουν τοποθετηθεί πολυάριθμοι
εξέχοντες φορείς στα πεδία του λογισμικού, των οικονομικών, της
πολιτικής και του νόμου.

Θα θέλαμε να μπορούμε να αναπτύσσουμε ελεύθερο ή ιδιόκτητο λογισμικό
χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούμε μήπως κάποιος μπορεί ήδη να έχει
παντεντάρει μέρος των ιδεών που σκεφτήκαμε στη διαδικασία
ανάπτυξης του λογισμικού αυτού. Για παράδειγμα, ο οποιοσδήποτε μπορεί να
έχει σκεφτεί παρόμοιες ιδέες με κάποιον προγραμματιστή είτε
επειδή μπορεί να είναι προφανείς οι ιδέες αυτές, είτε επειδή είναι μέρος
κάποιων προτύπων, όπως οι τυποποιημένες-standard λύσεις επίλυσης
προβλημάτων στον προγραμματισμό.

Είμαστε θερμοί υποστηρικτές της ιδιοκτησίας στο λογισμικό. Η ερώτηση που
θέτουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται και οριοθετείται αυτή η
ιδιοκτησία. Σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα και θέλουμε ο
προγραμματιστής να έχει τα απόλυτα δικαιώματα των προγραμμάτων που
δημιουργεί, αρκεί βέβαια, τα τελευταία να έχουν τα εγγενή χαρακτηριστικά
της προσωπικής δημιουργίας. Οι αλγόριθμοι, δεν φέρουν αυτά τα
εγγενή χαρακτηριστικά. Αν οι προγραμματιστές μπορούν να πατεντάρουν τους
αλγόριθμους πάνω στους οποίους στηρίζονται όλες οι υπόλοιπες
δημιουργίες, αυτό υπονομεύει τις πνευματικές ιδιοκτησίες άλλων
προγραμματιστών. Οι πατέντες του λογισμικού μπορούν κατά κάποιο τρόπο να
χαρακτηριστούν ως μια μορφή υποκλοπής της πνευματικής ιδιοκτησίας των
υπολοίπων προγραμματιστών.

Η σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
υπογραμμίζει ότι οι αλγόριθμοι στην πιο "αγνή" μορφή τους δεν θα πρέπει
να μπορούν να κατοχυρωθούν. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι επαινετός,
όμως το συνολικό περιεχόμενο της πρότασης δεν τηρεί την ίδια στάση.

Αισθανόμαστε απειλή ακόμα και στο βασικό δικαίωμα ύπαρξης. Συγκεκριμένα,
η τροποποίηση του Συμβουλίου στο Άρθρο 5, κινείται σε λάθος πορεία.
Περιορίζει την ελευθερία των δημοσιεύσεων με έναν αθέμιτο τρόπο, με
αποτέλεσμα να παραβιάζει άμεσα το Άρθρο 10 του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για το ότι οι πατέντες προωθούν
κάποιο είδος νεωτερισμού και καινοτομίας στο χώρο του λογισμικού. Όλες
οι αναφορές, παγκοσμίως, μιλούν κατά της πατεντοποίησης του λογισμικού
και όλες οι ενδείξεις στρέφονται στο ότι ακόμη και η βιομηχανία δεν
θέλει τις πατέντες, παρά μόνο θα χάσει από μία τέτοια κίνηση.

Δεν μιλάμε μόνο εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Χρηστών του Linux, αλλά
για ολόκληρη την κοινότητα του λογισμικού. Η κοινότητα του λογισμικού,
δυστυχώς δεν έχει εκπροσωπηθεί επαρκώς στις Ελληνικές ενέργειες για τη
λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα. Παρόλο που η Ελληνική μεριά (μέσω των
μηχανισμών λήψης απόφασης) δεν έχει ταχθεί υπέρ, επίσης δεν έχει ταχθεί
επισήμως κατά των πατεντών. Εμείς ζητάμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να
αποστασιοποιηθεί και να δημιουργήσει ευκαιρία για μια πραγματική
σύσκεψη σε εθνικό επίπεδο.

Την τρέχουσα στιγμή δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο γύρω από τις πατέντες
λογισμικού στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών πιέζει τις
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υπογράψουν και να αποδεχτούν την πρότασή του.
Εμείς ζητάμε από την Ελληνική κυβέρνηση να φέρει το θέμα για συζήτηση
στη Βουλή. Σε σχέση με την απουσία μιάς τέτοιας συζήτησης μεταξύ των
εκπροσώπων του Ελληνικού λαού, θα ήταν πιο υπέυθυνη μια απλή άρνηση προς
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών, ώστε η συγκεκριμένη αρχή να μην
θεωρείται ότι δρά υπό την έγκριση των κυβερνήσεων. Το δικαίωμα
για κατοχύρωση ανήκει στο λαό, όχι στην κοινότητα της πατεντοποίησης.
Οπότε, όσον αφορά το λογισμικό, κανένα σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας
που δρά ενάντια στη θέληση του κόσμου δεν πρέπει να καθιερωθεί.


Ανησυχούμε επειδή:

1. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΓΠΙ) έχει αποδώσει, σε
αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, δεκάδες χιλιάδων
ευρεσιτεχνίες σε ιδέες που αφορούν σε προγραμματισμό και επιχειρήσεις,
στο εξής αναφερόμενες ως πατέντες λογισμικού.

2. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή βιάζεται να νομιμοποιήσει αυτές τις πατέντες
και να επιβάλει την χρήση τους σε όλη την Ευρώπη. Εντούτοις κάνοντας τα
παραπάνω βρίσκεται σε σαφή αναντιστοιχία με την θέληση και καλά
τεκμηριωμένη λογική της συντριπτικής πλειονότητας των επαγγελματιών
λογισμικού, εταιρειών λογισμικού, επιστημόνων πληροφορικής και
οικονομολόγων.

3. Η Επιτροπή βασίζει την πρότασή της σε ένα προσχέδιο, το οποίο,
κατά τα φαινόμενα γράφτηκε από την BSA, έναν Αμερικανικό οργανισμό,
κυριαρχούμενο από λίγους μεγάλους πωλητές, όπως η Microsoft.

4. Οι πατέντες λογισμικού έχουν να κάνουν με τα πνευματικά δικαιώματα
του λογισμικού (copyright) και τείνουν να οδηγήσουν στην απαλλοτρίωση
των δημιουργών λογισμικού αντί στην προστασία της ιδιοκτησίας τους. Απο
τις διάφορες υπάρχουσες οικονομικές μελέτες, καμία δεν συμπεραίνει ότι
οι πατέντες λογισμικού οδηγούν σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, καινοτομία,
διάχυση της γνώσης ή έχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο μακροοικονομικά
ευεργετικές συνέπειες. Επιπλέον, η δυνατότητα χορήγησης πατεντών, όπως
προτείνεται από την Επιτροπή/BSA, οδηγεί σε διάφορες ανακολουθίες μέσα
στο σύστημα χωρήγησης ευρεσιτεχνιών και ακυρώνει τις ίδιες τις κεντρικές
υποθέσεις πάνω στις οποίες αυτό έχει "χτιστεί". Το αποτέλεσμα είναι ότι
ο,τιδήποτε μπορεί να πατενταριστεί και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει πλέον
καμιά νομική ασφάλεια.

5. Οι θεσμοί του Ευρωπαϊκού συστήματος ευρεσιτεχνιών δεν υποβάλλονται
κατά κανένα εποικοδομητικό τρόπο σε δημοκρατικό έλεγχο. Ο χωρισμός
νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας είναι ανεπαρκής και πιο συγκεκριμένα
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας μοιάζει να αποτελεί το
έδαφος καταχρηστικών και παράνομων δραστηριοτήτων.

Για αυτούς τους λόγους προτείνουμε τα παρακάτω:

1. Παροτρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να απορρίψουν 
την πρόταση οδηγίας COM(2002)92 2002/0047.

2. Παροτρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρει τον τρόπο ώστε η
Επιτροπή να αναγκαστεί να αποκαταστήσει, όσον αφορά στη χορήγηση
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τις γενικές οδηγίες εξέτασης του 1978 ή κάτι
ισοδύναμο, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η σωστή ερμηνεία της EPC.

3. Προτείνουμε πρώτον, ένα ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αναλάβει 
να επανεξετάσει, κατόπιν αιτήματος από πολίτη, οποιεσδήποτε 
ευρεσιτεχνίες που, σε πρώτη όψη, αποδόθηκαν στη βάση λανθασμένης 
ερμηνείας των όρων της EPC και δεύτερον σε τέτοιες περιπτώσεις το ΕΓΠΙ 
να υποχρεώνεται να αποδίδει στους προηγούμενους ιδιοκτήτες της 
ευρεσιτεχνίας όλα τα δικαιώματα που τους αποστερήθηκαν.

4. Παροτρύνουμε τους νομοθέτες σε Ευρωπαϊκό και εθνικά επίπεδα να
αποδεχτούν το τρέχον κείμενο της EPC και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να
το ενισχύσουν, τροποποιώντας το σύμφωνα με την πρόταση
http://swpat.ffii.org/analysis/epc52/index.en.html, στο βαθμό
που αυτό κριθεί αναγκαίο για την αποφυγή παρερμηνειών από τα δικαστήρια.

5. Προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν το
ενδεχόμενο της αποσαφήνισης των ορίων απόδοσης ευρεσιτεχνίας όσον αφορά
στο λογισμικό και τις λογικές δημιουργίες, εκδίδοντας ευρωπαϊκή οδηγία
σύμφωνη με το πνεύμα των αντι-προτάσεων
http://swpat.ffii.org/analysis/directive/index.en.html και
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/index.en.html#prop.

6. Απαιτούμε οποιαδήποτε νομοθεσία (περιλαμβάνονται οι προτάσεις οδηγιών
της Επιτροπής όπως και τα δεδικασμένα) που αφορά στην χορήγηση
ευρεσιτεχνιών να είναι συμβατή με to πρότυπο 
(http://swpat.ffii.org/analysis/testsuite/index.en.html)
δειγμάτων εφαρμογών ευρεσιτεχνιών, ώστε να είναι φανερό εάν, πέρα από
κάθε αμφιβολία, θα οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα και δεν θα αφήσει
καθόλου χώρο για περαιτέρω λανθασμένες ερμηνείες.

7. Προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσει μια μόνιμη
Επιτροπή Παρακολούθησης Ευρεσιτεχνιών με το σκοπό να διασφαλίσει ότι οι
ευρεσιτεχνίες χορηγούνται μόνο με τρόπο που να υπηρετείται το δημόσιο
συμφέρον. Αυτή η Επιτροπή θα αποτελείται από ευρωβουλευτές και
ανεξάρτητους ειδικούς σε διάφορα πεδία, όπως μαθηματικούς, επιστήμονες
πληροφορικής, φυσικούς επιστήμονες, μηχανικούς, οικονομολόγους,
επιστημολόγους, ηθικούς φιλοσόφους και νομικούς. Ο αριθμός των κατόχων
ευρεσιτεχνιών, αξιωματούχων σχετικών με χορήγηση ευρεσιτεχνιών και άλλων
προσώπων που το εισόδημά τους και η καριέρα τους εξαρτάται από τις
ευρεσιτεχνίες και την χορήγησή τους θα πρέπει να κρατηθεί σε πολύ στενά
όρια (λ.χ. 10-20%). Η Επιτροπή θα συγκρίνει την όποια νομοθεσία τη
σχετική με πατέντες όπως και την ερμηνεία της από τα σχετικά γραφεία και
δικαστήρια ευρεσιτεχνιών. Επιπλέον θα πρέπει να διεξάγει ακροαματικές
διαδικασίες, να ξεκινά υποδειγματικές έρευνες (case studies) ως προς τα
αποτελέσματα του συστήματος ευρεσιτεχνιών και να υποκινεί την σχετική
έρευνα με τον πιο ανοιχτό και περιεκτικό τρόπο. Η Επιτροπή πρέπει να
αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πιο βαθμό η πραγματικότητα (όσον
αφορά στην απόδοση ευρεσιτεχνιών) συμμορφώνεται με την θεωρία και τους
στόχους δημόσιας πολιτικής της ΕΕ και των μελών της. Η Επιτροπή αυτή θα
απευθύνει τις ανησυχίες που εκφράζονται από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για Νομικές Υποθέσεις και την Εσωτερική Αγορά για Ποιοτικό
Έλεγχο στο ΕΓΠΙ, όπως εκφράζεται στην συζήτηση για την Κοινοτική ρύθμιση
για τις Ευρεσιτεχνίες COM(2000)0412.

8. Προτείνουμε τη σύσταση από το Ευρωκοινοβούλιο μιας Επιτροπής
Διερεύνησης για την έρευνα διαφόρων κατηγοριών αντικανονικής
συμπεριφοράς από τους υπέρμαχους των οδηγιών κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών
λογισμικού και γονιδίων στο ΕΓΠΙ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως για
παράδειγμα η στενή συνεργασία τους με έναν περιορισμένο κύκλο
"διαμορφωτών πολιτικής" (lobbyists), η μη συνεκτική τους
επιχειρηματολογία και η διαφαινόμενη εκ μέρους τους αδιαφορία για τις
δημοκρατικές και νομικές αρχές, και να προτείνει αναθεωρητικά μέτρα,
τέτοια ώστε να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων φαινομένων στο μέλλον.

9. Προσμένουμε ότι, για όσο καιρό τα προβλήματα στο ΕΓΠΙ παραμένουν
άλυτα, οποιαδήποτε νέα ρύθμιση όπως η Κοινοτική Ευρεσιτεχνία
(http://eurolinux.ffii.org/news/cpat01B/index.en.html) θα εφαρμοστούν
μέσω θεσμών άλλων από το ΕΓΠΙ.


*** End ***


-- 
Kyritsis Athanasios <djart at hellug.gr>
Studying Electrical & Computer Engineering
@ Univ. of Patras, Greece

More information about the Hellug mailing list