[Fwd: Re: News and question.]

DJ Art djart at linux.gr
Sun Nov 24 12:22:02 EET 2002


On Saturday 23 November 2002 20:46, Theodore J. Soldatos wrote:

> Άλλο ένα mail από τον Pilch. Όπως θα δείτε, ξέρει ελληνικά και ζητάει
> να συμμετέχει στην λίστα, παρακαλώ τον listman μας να τον προσθέσει.

I just subscribed him to this list :)

> Επί τη ευκαιρία, ξαναθυμίζω ότι πρέπει να γραφτεί ένα κείμενο με τις
> θέσεις του HEL.L.U.G. στο θέμα. Το παρακάτω mail του Pilch περιέχει
> σημαντική βοήθεια. Ξαναρωτάω αν προτίθεται κανείς να το αναλάβει. 

Ok, I'll take over this task. I'll check out all those links that 
Hartmut gave us and based on his draft and I'll write a document 
describing Hellug's proposals and counter-proposals. (with lots of 
translated parts from the "Call for Action" document).

> Θα
> δείτε (προς το τέλος του mail) ότι ο Pilch έγραψε ουσιαστικά ένα
> draft του *δικού μας* κειμένου, που μπορεί να αποτελέσει την βάση για
> όποιον το αναλάβει.
>
> Θα δείτε ότι υπάρχει και link σε ένα paper στα ελληνικά (σε pdf) με
> τα αποτελέσματα που μου περιέγραψε σήμερα η δικηγόρος του Ο.Β.Ι.,
> καθώς και η απάντησή τους σε αυτήν την πρόταση. Περιμένω την
> συμμετοχή σας.
>
> Θ.
>
> -------- Original Message --------
> Subject: Re: News and question.
> Date: Fri, 22 Nov 2002 13:06:28 +0100
> From: PILCH Hartmut <phm at a2e.de>
> To: Theodore J. Soldatos <theodore at eexi.gr>
> References: <3DDE0DEB.50000 at eexi.gr>
>
> On Fri, Nov 22, 2002 at 12:58:51PM +0200, Theodore J. Soldatos wrote:
> > Hello,
> >
> > I have contacted Mrs. Lambrou, a lawyer working for the greek
> > Industrial Property Organization. It looks that she is one of the
> > persons that worked in these commitees. I asked her about the
> > position of the greek side and told me that the work is almost
> > done and that now is the turn of the
>
> Indeed, see
>
>   http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/dkpto0209/
>
> > European Parliament to express a position. The position of Greece
> > (and, as i understand the final proposition is similar), is to not
> > allow in any case patents on business practices and to allow
> > software patents under strict circumstances, i.e. when the patent
> > is firmly connected with another (non-software) patent or
> > something like that (i am not a lawyer, and explaining in english
> > things that a lawyer told me over the phone in greek is even more
> > difficult... :-)).
>
> They are pretending to be strict, but in reality giving the EPO a
> carte blanche to patent anything, including business methods, just as
> the EPO has been doing for the last few years, with not a single of
> its ridiculous patents (see http://swpat.ffii.org/patents/) failing
> any of the alleged "restrictive" tests which the council working
> party, with the acquiescence (but initial slight protest) of the
> greek lawyers, has put on paper. Please try to read the whole thing,
> it is available in Greek also:
>
>   http://register.consilium.eu.int/pdf/gr/02/st14/14017gr2.pdf
>
> > She also asked me to write a text describing the position of
> > HEL.L.U.G. for the subject, as we are the only organized effort
> > about Linux and free software in Greece, and that this would be
> > taken under consideration as the official position of the Greek
> > free software community.
> >
> > I would like to ask you if you could point us to references other
> > than www.eurolinux.org and swpant.ffii.org for help on creating
> > the above text.
>
> These two are the best references, particularly swpat.ffii.org, and
> they already contain a lot of external references.
>
> > Also, is there any place where we could find the official results
> > of these commities online ?
>
> See above.
>
> See also our Proposal and Counter-Proposal
>
>   http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/prop/
>
> I think for the time being the best thing you can do is to translate
> our "Call for Action" and some annexed documents into Greek and to
> present this as your position, together with an introductory letter
> which presents your aims in very simple non-patent language, e.g.
>
>   We want to be able to develop free or proprietary software
> without having to worry whether someone might have patented some of
> the ideas which we will come across in the process (e.g. because
> anybody would come across them or because they are part of a
> standard, including de-facto standards).
>
>   We support the idea of property in software. The question is how
>   this property is to be regulated.
>   We respect other people's copyright and support copyright. We
> want to be masters of the software we write and we also respect other
> people's rights to their software, as far as it carries a hallmark of
> individual creation. Algorithms do not carry this hallmark: they can
> not be anybody's property. If people can patent the algorithms from
> which our individual works are built, that undermines our
> intellectual property. Software patents are a form of theft of
> intellectual property.
>
>   The CEC/CEU directive proposals say that
>   "pure algorithms" should not be patentable. The goal is
> laudable, but the content of the proposals does not keep the promise
> which the packaging makes.
>
>   We feel threatened in our basic existential rights. In
> particular the Council's amendment of Art 5 to allow program claims
> is a very bad move. It limits the freedom of publication in an
> impermissible way and thereby directly violates Art 10 of the
> European Convention on Human Rights. It is unbelievable that the
> Greek government would agree to a move that goes even beyond what the
> European Commission's already much to patent-friendly proposals.
>
>   There is not a iota
>   of evidence that patents promote software innovation. All
> experience and economic reports speak against patentability of
> software. All enquetes show that the software industry at
>   large does not want software to be patentable and only stands to
> lose from this development.
>
>   We speak not only for the Linux users of Greece but for the whole
>   software community.  The software community has not been
> adequately represented in the Greek decision-making process. Instead
> decisions have been taken by the patent community. Although the
> Greek patent law decisionmakers have not pushed the patent inflation
> agenda in Europe, they have also not resisted it resolutely. They
> have finally allowed a very dangerous Council decision to be taken in
> the name of the Greek government.
>   We ask the Greek government to distance itself from the Council
> position and to create an opportunity for a true consultation at the
> national level.
>
>   Currently there is no legal basis for software patents in Europe.
> The European Patent Office has been granting them against the letter
> and spirit of the written law, and it is now demanding a rubber stamp
> from the European governments for ex posteriori legitimating and
> perpetuating a policy, which has produced only ridiculous and
> dangerous monopoly rights. Before the greek government puts its
> rubber stamp under this policy, it should conduct a serious and
> thorough discussion, with due participation of the Greek Parliament. 
> Without such a discussion of the only instance which has the
> constitutional authority to legislate on behalf of the Greek People,
> it would be more responsible to simply reject the directive proposal
> and let the European Patent Office continue to do what it wants, but
> without a governmental seal of approval. The right to legislate
> belongs to the people, not to the patent community. And, as far as
> software development is concerned, *we* are the people. No software
> property system should be installed against our will.
>
> Could you forward this to your list again and also put me on it?
>
> Again, I could have written it in Greek, but I am faster at typing
> english.

-- 
Kyritsis Athanasios <djart at hellug.gr>
Studying Electrical & Computer Engineering
@ Univ. of Patras, Greece
More information about the Hellug mailing list