peri GPL (itan: Re: Fwd: Re: GeForce4 MX440)

Frixos Kopsachilis tachyon at otenet.gr
Mon Oct 27 21:06:49 EET 2003


At 05:09 ìì 27/10/2003, you wrote:
>Prootho to parakato email....gia na rotiso apo ti stigmi pou i suse den se 
>afinei na to katebaseis stamata na theoreitai gpl? Den tha meiothoun oi 
>xristes tis suse? Ean ego agoraso to suse exo dikaioma na to egkatastiso 
>kai na to doso opou thelo?
>Ti akribos dikaiomata ekopse me ayton ton tropo i suse?
>
>Nikolaos Dionysopoulos <nikosdion at in.gr> wrote:
>From: Nikolaos Dionysopoulos
>To: Alaios
>Subject: Re: GeForce4 MX440
>Date: Mon, 27 Oct 2003 16:27:58 +0200
>
>Óôéò ÄåõôÝñá 27 Ïêôþâñéïò 2003 06:19, ãñÜøáôå:
> >
> > E? Ma to Suse den einai toso dorean oso einai kai to mandrake?
> >
>
>Êáé íáé êáé ü÷é. ÈåùñçôéêÜ üëåò ïé äéáíïìÝò åßíáé ôï ßäéï äùñåÜí, äçëáäÞ üôé
>ðëçñþíåéò ôï ðëçñþíåéò ü÷é ãéá ôï software êáèáõôü, áëëÜ ãéá ôïí êüðï ðïõ
>Ýêáíá ïé äéáíïìåßò íá óôï åôïéìÜóïõí óå ìéá ðéï "üìïñöç" ìïñöÞ.
>
>Ôþñá, ôï Mandrake, üðùò êáé ôéò ðåñéóóüôåñåò äéáíïìÝò, ìðïñåßò íá ôçí
>áðïêôÞóåéò åßôå ðçãáßíïíôáò ð.÷. óôïí Ðáðáóùôçñßïõ êáé áãïñÜæïíôáò ôçí boxed
>Ýêäïóç, åßôå êáôåâÜæïíôÜò ôçí áðü ôï Internet åíôåëþò äùñåÜí. Ôï SuSE ìðïñåßò
>íá ôï ðÜñåéò ìüíï áãïñÜæïíôÜò ôï. Äåí õðÜñ÷åé ãéá äùñåÜí download óôï
>Internet.
>
>ÁõôÞ ç íïïôñïðßá ôçò SuSE äåí ! ìïõ áñÝóåé éäéáßôåñá êáé ðéóôåýù üôé èá 
>ìðïñïýóå
>íá ôçò ðñïêáëÝóåé ðñïâëÞìáôá óôï ìÝëëïí, ìéáò êáé óå *õðï÷ñåþíåé* íá
>áãïñÜóåéò Ýíá ðñïúüí ðïõ êáôÜ âÜóç áðïôåëåßôáé áðü _äùñåÜí_ êïììÜôéá!
>--
>Íéêüëáïò Äéïíõóüðïõëïò
>Ö. Ìç÷áíïëüãïò Ìç÷áíéêüò ÁÐÈ
>nikosdion at yahoo.gr -- http://sledge81.cjb.net
>
>
>
>  ±»±¹Ì ‘»­¾±½´Á¿Â ¦¿¹Ä·Ä®Â ¤•™  »·Á¿Æ¿Á¹º®Â ‘¸®½±Â la vie est belle :)


H GPL ap'oti exw katalavei to mono pou se *ypoxrewnei* na kaneis einai na 
dianeimeis mazi me to software  kai to source code, me tis allages pou tou 
exeis kanei. Asxeta an/poso to xrewneis h oxi. An h SUSE exei eidiki adeia 
apo kei kai pera gia ta kommatia pou exei anaptyksei ayth (YaST klp) einai 
allounou papa eyaggelio. (Ayto gia to an mporeis na to dwseis dwrean afou 
to agoraseis.) Opote, oxi, den paraviazetai h GPL.

Anaferomenos sto forwarded e-mail, h SUSE den poulaei ta dwrean kommatia, 
alla thn /kolla/ pou ta denei, dld setup tools, configuration defaults, 
patching & compilation tou kernel klp. Yparxei mia pareksigisi edw metaksy 
tou free (as in 'beer') kai tou free (as in 'speech'). To Open Software 
einai free as in speech, dld o source code einai diathesimos gia na ton 
allakseis kai na ton veltiwseis. To megalytero meros tou dianemetai dwrean, 
dld free as in beer, alla den einai ypoxrewtiko. Oxi symfwna me tin GPL 
toulaxiston.

(den kserw an edw yparxoun apantiseis, alla einai mallon kalo meros gia na 
arxeisei kaneis)
www.gnu.org O sympathis tayros :)
www.fsf.org  Free Software Foundation

An diafwneite/gnwrizete kalytera to thema, plz correct me.
Slack rulez!


Frixos "I/We/Gaia" Kopsachilis
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/migrate2linux/attachments/20031027/2879235a/attachment.htm>


More information about the Migrate2linux mailing list