Σχετικά με την ωριμότητα του btrfs

Γιώργος Πάλλας gpall at ccf.auth.gr
Tue May 15 21:54:43 EEST 2012


On 15/05/2012 05:41 μμ, Giorgos Keramidas wrote:
> On Tue, 15 May 2012 16:58:28 +0300, Γιώργος Πάλλας<gpall at ccf.auth.gr>  wrote:
>> Kι εγώ, παρόλο που δεν συμμερίζομαι την Αποκάλυψη που περιέγραψε ο
>> Τσιομπίκας, εξακολουθώ να τρέχω ένα δαίμονα που είχα φτιάξει επί ext4
>> ο οποίος θα με ειδοποιήσει μόλις δει αρχείο που έχει μεταβληθεί στο
>> δίσκο ενώ δεν θα έπρεπε, ο οποίος σε συνδυασμό με καθημερινό αυτόματο
>> off-site backup θα γλυτώσει τα bits μου από τα νύχια του Θηρίου,
>> φαντάζομαι.
> Όλο αυτό για να μη χρησιμοποιήσεις κάποιο πιο stable filesystem;
> ΤΙ διάολο, μόνο εγώ κι ο Τσιομπίκας δε θέλουμε να χάνουμε αρχεία;
>

Aν δεν παίξω με τις τεχνολογίες, πως θα τις κατέχω σαν IT pro; Κάνω και 
τις ψυχαναγκαστικές μασονίες μου για να μην χάσω αρχεία και είμαι κανόνι.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 7448 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20120515/09e7fd7f/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list