Λύθηκε: Προβληματάκι routing σε σύστημα με δύο ip addresses

Antonis Christofides anthony at itia.ntua.gr
Fri May 4 12:19:11 EEST 2012


Το μηχάνημα έχει πολλά σέρβησηζ, μεταξύ αυτών web server & samba. Τα
πάντα όλα σερβίρονται από τη διεύθυνση ....1, αλλά επειδή ένα απ' τα
web sites έχει άλλο ssl certificate, του προσέθεσα κάποια στιγμή και
το .37.

Επειδή όλα τα άλλα δούλευαν εντάξει, και οι εξερχόμενες συνδέσεις
έβγαιναν όλες απ' το .1, υποπτεύθηκα ότι για το συγκεκριμένο πρόβλημα
φταίει η σάμπα. Πράγματα, προσέθεσα στο smb.conf το

  interfaces = 147.102.160.1

και το πρόβλημα λύθηκε.

Ευχαριστώ για τη βοήθεια.On 05/03/12 18:45, Antonis Christofides wrote:
> /etc/network/interfaces:
>   auto eth1
>   iface eth1 inet static
>       address 147.102.160.1
>       netmask 255.255.255.0
>       network 147.102.160.0
>       broadcast 147.102.160.255
>       gateway 147.102.160.200
>       # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
>       dns-nameservers 147.102.222.220
>       dns-search itia.civil.ntua.gr
>       up ip addr add 147.102.160.37/32 dev eth1
> 
> Όπως βλέπετε στην τελευταία γραμμή του παραπάνω, έχω κι άλλη μια
> (δευτερεύουσα) IP.
> 
> acheloos:~# ip route show
> 147.102.160.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 147.102.160.1
> default via 147.102.160.200 dev eth1
> 
> acheloos:~# tcpdump -n host 147.102.131.90
> tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
> listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
> 18:41:16.783648 IP 147.102.131.90.138 > 147.102.160.1.138: NBT UDP PACKET(138)
> 18:41:16.783918 IP 147.102.160.37.138 > 147.102.131.90.138: NBT UDP PACKET(138)
> 
> Όπως βλέπετε παραπάνω, κάποιος έστειλε ένα πακέτο UDP στο
> 147.102.160.1, αλλά η απάντηση επέστρεψε από το 147.102.160.37. Πώς θα
> γίνει η απάντηση να επιστρέφει από το 147.102.160.1;
> 
> Δεν χρειάζεται να απαντάει αυτός που το έλαβε, ας απαντάει πάντα το
> 147.102.160.1 (το .37 χρησιμοποιείται μόνο για τα tcp ports 80 & 443).
> More information about the Linux-greek-users mailing list