Καταμπερδεμένος με τα iptables

Antonis Christofides anthony at itia.ntua.gr
Wed Feb 29 11:33:36 EET 2012


Λοιπόν, υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν έχω καταλάβει ακόμα.

Φεύγει πακέτο από το μηχάνημα (local process) προς 127.0.0.1. Για
παράδειγμα,

nc -vn 127.0.0.1 5432

Τότε το πακέτο, που είναι εξερχόμενο, θα περάσει πρώτα από OUTPUT και
μετά από POSTROUTING (όπως ακριβώς λένε τα
http://www.docum.org/docum.org/kptd/ και το κεφάλαιο 6 του
http://www.frozentux.net/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html). Ως
εδώ κατανοητό.

Αφού τελειώσει αυτό, το πακέτο δεν γίνεται τώρα εισερχόμενο; Δεν πρέπει
επομένως να αρχίσει η ιστορία PREROUTING κλπ;

Μήπως ένα πακέτο που είναι από τοπικό προς τοπικό, αφού τελειώσει η
διαδικασία του εξερχόμενου, μετά πάει κατευθείαν στο local process
παραλείποντας τη διαδικασία του εισερχόμενου;


More information about the Linux-greek-users mailing list