Καταμπερδεμένος με τα iptables

Antonis Christofides anthony at itia.ntua.gr
Wed Feb 29 11:09:53 EET 2012


On 2012-02-29 10:58, Antonis Christofides wrote:
> Πράγματι, μια χαρά περνάει γενικά. Ειδικότερα, προσπαθούσα να κάνω DNAT
> από το OUTPUT chain. Αυτό δεν φαίνεται να περνάει μια χαρά. Πρέπει να
> υπήρχε κάποια παράμετρος στον kernel, κάτι σαν CONFIG_IP_IF_LOCAL_NAT,
> δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, που το επέτρεπε ως τον 2.6.10. Πουθενά δεν
> αναφέρεται τι απέγινε.

Καλά, υπάρχει βέβαια κάποια (μακρινή) δόση αλήθειας στο παραπάνω, αλλά
το γενικότερο συμπέρασμα είναι να μη δουλεύετε με iptables πολύ αργά το
βράδυ.


More information about the Linux-greek-users mailing list