ακεραιότητα δεδομένων

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Mon Feb 20 12:55:47 EET 2012


On 20/2/2012 12:31 μμ, George Notaras wrote:
>  Πριν
> αρχίσω να σώζω τα "σημαντικά" data μου από linux boxes σε encrypted
> archives στο αμαζον s3[1]

> [1] Αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι στο S3 δεν θα υπάρξει κάποιο
> corruption, γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα.

Να συμπληρώσω ότι πρόκειται για incremental backup, το οποίο θεωρητικά
δίνει κάποια πιθανότητα να επαναφέρει κανείς τα σωστά δεδομένα αν
καταλάβει έγκαιρα ότι υπήρξε corruption στα "πηγαία" data του.


More information about the Linux-greek-users mailing list