Νέα διαβούλευση για λογισμικό

P. Christeas xrg at linux.gr
Wed Dec 19 18:03:46 EET 2012


On Wednesday 19 December 2012, Thanos Kyritsis wrote:
> 2012/12/19 Stefanos Kouzof <kouzof at gmail.com>:
> > Κινδυνεύοντας να φανώ γραφικός, ενημερώνω τη λίστα ότι αναρτήθηκε νέα
> 
> Από τη λίστα, δεν υπάρχει πρόβλημα, ευχαριστούμε που μας ενημερώνεις
> κιόλας (νομίζω κάποιος πρέπει να το πεί).
> 
"Σκοπός του συλλόγου είναι η προώθηση του ανοιχτού λογισμικού (και του Linux)"

Ε, νομίζω είμαστε εντός θέματος, στη λίστα που εκφράζει το σύλλογο[1].


[1] κανονικά θα ήταν η hellug@ , αλλά εδώ κάνουμε ανοιχτή συζήτηση που δεν 
περιορίζεται στα μέλη. Άρα, μέσα.


-- 
Say NO to spam and viruses. Stop using Microsoft Windows!


More information about the Linux-greek-users mailing list