Τι bash completion θα ήθελα

Αλέξανδρος Διαμαντίδης adia at hellug.gr
Thu Jan 13 18:45:58 EET 2011


Για την αρχική ερώτηση δεν έχω κάποια πρόταση, αλλά μια επισήμανση:

* Fanourgakis Manolis [2011-01-13 16:02]:
> Αν χρησιμοποιείς screen, πάτα Ctrl-R και πληκτρολόγησε κάποιους
> χαρακτήρες από το "cd ~/personal/linux/ricudis/foogle".

Δεν έχει σχέση με το screen, το readline το κάνει. Οπότε και να μη
χρησιμοποιείς screen πάλι δουλεύει. Επίσης μια καλή πρόταση είναι
να αυξήσεις το HISTFILESIZE - εγώ έχω στο .bash_profile την παρακάτω
γραμμή:

export HISTFILESIZE=35000

Είναι πολύ εξυπηρετικό, επειδή είναι πολύ πιθανόν να ξαναχρειαστείς
κάποια εντολή (ίδια ή με κάποιες αλλαγές).

Αλέξανδρος


More information about the Linux-greek-users mailing list