Τι bash completion θα ήθελα

Antonis Christofides anthony at itia.ntua.gr
Thu Jan 13 16:26:17 EET 2011


Θέλω το εξής:

anthony at riggia:~$ cd foo<TAB>

όπου αντί για cd θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε εντολή. Θέλω τότε να
μου το συμπληρώσει με το

anthony at riggia:~$ cd ~/personal/linux/ricudis/foogle

επειδή αυτό περιέχει το "foo".

Απ' ό,τι βλέπω με μια σύντομη ματιά, κάτι τέτοιο κάνει το apparix,
αλλά με user-defined bookmarks. Εγώ δεν θέλω user-defined bookmarks,
θέλω να κάνει περιοδικά index σε όλη τη home directory μου και να
χρησιμοποιεί το index.

Υπάρχει τίποτε;More information about the Linux-greek-users mailing list