Μου αλλάζει ο τίτλος του terminal window

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Mon Jan 3 19:20:25 EET 2011


On Mon, 03 Jan 2011 10:53:19 +0200, Antonis Christofides <anthony at itia.ntua.gr> wrote:
> Μερικοί σέρβερ έχουν την κακιά συνήθεια όταν κάνω λογκίν να μου αλλάζουν
> τον τίτλο του gnome-terminal (αλλά νομίζω το ίδιο συμβαίνει και σε
> xterm), βάζοντας κάτι σε χρήστης@σέρβερ:directory.  Φυσικά όταν κάνω
> logout δεν το επαναφέρουν, πόσο μάλλον όταν αλλάζω παράθυρο με το screen
> που τρέχει μέσα στο gnome-terminal.
>
> Υπάρχει τρόπος να πω στο gnome-terminal να αγνοεί την οδηγία, ή
> ενδεχομένως στο screen να μην τη μεταβιβάζει στο gnome-terminal;

Ναι μπορείς να πεις στο gnome-terminal να αγνοεί τα κακοήθη shell prompts
που αλλάζουν τον τίτλο του τερματικού.

Απλά άλλαξε τη ρύθμιση τίτλου στο τρέχον προφίλ σου.  Βρες στις ρυθμίσεις
του προφίλ το παράθυρο "Τίτλος και εντολή".  Εκεί άλλαξε την τιμή της
επιλογής "Όταν η εντολή τερματικού ορίζει δικό της τίτλο" σε "Διατήρηση
αρχικού τίτλου".More information about the Linux-greek-users mailing list